• Prezydent gościł w dniu dzisiejszym dzieci i ich opiekunów z dwóch ukraińskich placówek, które na co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach.  

  • Dn. 21.10.2019 r. (poniedziałek) po godz. 8:00 zostanie zamknięta ul. Okrężna i fragment ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Monte Cassino.

  • 68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

  • 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.

  • "Mecenas siedleckiego sportu" i "Mecenas siedleckiej kultury" to prestiżowe wyróżnienia przyznawane osobom lub podmiotom gospodarczym za wyjątkową pomoc udzielaną przedsięwzięciom sportowym i rekreacyjnym lub za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. W tym roku odebrało je jedenaście firm. Od 2011 roku przyznawane są także tytuły „Złotego Mecenasa”.

Galeria - Umowa na inwestycje w kulturze

Umowa dotyczące dofinansowania ze środków unijnych przebudowy zabytkowego budynku "Podlasie" oraz sali Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach podpisali 20 lipca w Warszawie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Ludwik Rakowski, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski oraz skarbnik miasta Kazimierz Paryła.

Oba remonty pozwolą zarówno młodym mieszkańcom Siedlec, jak i wszystkim amatorom kultury realizować swoje pasje w lepszych warunkach, a publice w dogodniejszych wnętrzach cieszyć się z dokonań podopiecznych tych placówek.

Obecny budynek "Podlasie" to dawny Dom Ludowy z 1902 r., w którym mieściły się wówczas sala widowiskowa, biblioteka, czytelnia i sala bilardowa. W 1955 r. został on przebudowany na kino, a obecnie funkcjonuje jako sala widowiskowa. Niestety, budynek nie był nigdy gruntownie remontowany, a jedynie przeprowadzane były doraźne naprawy. Dzięki projektowi możliwa będzie modernizacja "Podlasia" - z remontem i renowacją elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych. Prace budowlane zakończą się jeszcze pod koniec lata tego roku. Poza tym powiększona zostanie powierzchnia sceny oraz poprawiona akustyka i oświetlenie, co z pewnością usprawni, ale i uprzyjemni pracę działającym w MOK zespołom muzycznym i tanecznym. Dodatkowym udogodnieniem będzie zwiększenie powierzchni garderób, sal do prób i zajęć w grupach. Dotychczasowe pomieszczenia piwniczne zostaną przekształcone w magazyny rekwizytów i strojów. Cały obiekt będzie wyposażony w wentylację, a w sali widowiskowej pojawi się klimatyzacja. Ponadto budynek będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych - co umożliwi im rozwijanie artystycznych pasji.

Druga część projektu polega na rozbudowie Centrum Kultury i Sztuki. Budynek, w którym mieści się CKiS powstał w latach 70. XX w. jako magazyn. W 1982 r. został zaadaptowany na cele działalności kulturalnej. Dzięki unijnemu dofinansowaniu rozbudowie ulegnie nie tylko obiekt, ale też istniejąca w nim scena (w pionie i w poziomie).

Całość zaplanowanego przedsięwzięcia dotyczącego zainwestowania w rozwój kultury w Siedlcach realizowana jest na bazie trójstronnego porozumienia podpisanego pomiędzy miastem Siedlce, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Jego całkowita wartość opiewa na sumę 14 389 484,61 zł. Dofinansowanie unijne wyniesie 5 570 373,26 zł.