• Prezydent gościł w dniu dzisiejszym dzieci i ich opiekunów z dwóch ukraińskich placówek, które na co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach.  

  • Dn. 21.10.2019 r. (poniedziałek) po godz. 8:00 zostanie zamknięta ul. Okrężna i fragment ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Monte Cassino.

  • 68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

  • 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.

  • "Mecenas siedleckiego sportu" i "Mecenas siedleckiej kultury" to prestiżowe wyróżnienia przyznawane osobom lub podmiotom gospodarczym za wyjątkową pomoc udzielaną przedsięwzięciom sportowym i rekreacyjnym lub za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. W tym roku odebrało je jedenaście firm. Od 2011 roku przyznawane są także tytuły „Złotego Mecenasa”.

Galeria - Trwają inwestycje drogowe.

Tegoroczny budżet na wydatki drogowe przewiduje kwotę 94,5 mln zł. Składa się na to kilkadziesiąt inwestycji takich jak "Wewnętrzna Obwodnica Miasta Siedlce" ale i szereg mniejszych o znaczeniu lokalnym. Realizacja ich nie byłaby możliwa bez zaangażowania mieszkańców. Ważny jest nie tylko udział finansowy, ale współdziałanie przy określaniu rozwiązań projektowych. W ostatnim czasie zakończona została budowa ulicy Mazowieckiej na odcinku od ul. Okrężnej do ul. 22 Pułku Piechoty. Droga ta znacząco ułatwia dostęp do Siedleckiego Zalewu, co ma szczególne znaczenie po rewitalizacji jego otoczenia. Z kolei ul. Okrzei ma znaczenie nie tylko dla okolicznych mieszkańców domów jednorodzinnych, ale ułatwi dostęp do Placu Wolności na którym ponownie stanie odbudowany pomnik, a także do Publicznego Gimnazjum nr 5 i Przedszkola nr 25.

19 lipca 2010 r.