• Prezydent gościł w dniu dzisiejszym dzieci i ich opiekunów z dwóch ukraińskich placówek, które na co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach.  

  • Dn. 21.10.2019 r. (poniedziałek) po godz. 8:00 zostanie zamknięta ul. Okrężna i fragment ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Monte Cassino.

  • 68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

  • 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.

  • "Mecenas siedleckiego sportu" i "Mecenas siedleckiej kultury" to prestiżowe wyróżnienia przyznawane osobom lub podmiotom gospodarczym za wyjątkową pomoc udzielaną przedsięwzięciom sportowym i rekreacyjnym lub za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. W tym roku odebrało je jedenaście firm. Od 2011 roku przyznawane są także tytuły „Złotego Mecenasa”.

Galeria - Siedleckie orliki

Zakończone mistrzostwa świata w piłce nożnej pokazały, iż jest to w naszym kraju nadal najbardziej popularna dyscyplina sportowa. Samorząd miasta Siedlce od lat korzystał z szeregu programów budowy boisk dla młodzieży - ostatnio "Moje Boisko - Orlik 2012". W ramach podpisanych umów zrealizowane zostały trzy "Orliki" przy ulicach: ks. Jerzego Popiełuszki (2008), Starowiejskiej (2009) i Pescantina (2009). Zajęcia trwają na nich do późnych godzin wieczornych. W roku 2010 samorząd województwa mazowieckiego zakwalifikował do dofinansowania dwa obiekty w Siedlcach przy ulicach: Granicznej i 10 Lutego. Prace są poważnie zaawansowane - aktualnie wykonywana jest podbudowa płyt boisk i towarzysząca infrastruktura podziemna. Niepokoją sygnały o trudnościach finansowych samorządu województwa mazowieckiego. Pismem z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarząd Wojewódzka Mazowieckiego wycofał się z tegorocznego dofinansowania boisk.

"Orlik" przy ulicy Granicznej

"Orlik" przy ulicy Granicznej

"Orlik" przy ulicy 10 Lutego

"Orlik" przy ul. Pescantina

"Orlik" przy ul. Pescantina

"Orlik" przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki

"Orlik" przy ul. Starowiejskiej