• Prezydent gościł w dniu dzisiejszym dzieci i ich opiekunów z dwóch ukraińskich placówek, które na co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach.  

  • Dn. 21.10.2019 r. (poniedziałek) po godz. 8:00 zostanie zamknięta ul. Okrężna i fragment ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Monte Cassino.

  • 68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

  • 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.

  • "Mecenas siedleckiego sportu" i "Mecenas siedleckiej kultury" to prestiżowe wyróżnienia przyznawane osobom lub podmiotom gospodarczym za wyjątkową pomoc udzielaną przedsięwzięciom sportowym i rekreacyjnym lub za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. W tym roku odebrało je jedenaście firm. Od 2011 roku przyznawane są także tytuły „Złotego Mecenasa”.

Galeria - Obwodnica od Sokołowskiej do Kazimierzowskiej

18,4 mln zł kosztować będzie budowa I etapu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce na odcinku od ul. Sokołowskiej do Kazimierzowskiej. Zadanie to wykona konsorcjum, którego liderem są Regionalne Drogi Podlaskie z Siedlec. Umowę na budowę I etapu obwodnicy podpisali 29 czerwca prezes Regionalnych Dróg Podlaskich Leszek Kubiak i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Długość trasy to 2,6 km, a prace zostaną zakończone 1 września 2011 r.

 

Pierwszy etap budowy obwodnicy obejmie odcinek od ulicy Sokołowskiej, do Granicznej, a następnie wzdłuż ulicy Północnej do Kazimierzowskiej. - W odróżnieniu od II etapu, przygotowania do budowy wymagały więcej pracy - powiedział prezydent Wojciech Kudelski. - Trzeba było dokonać wykupu części gruntów na podstawie specustawy, a także przekonać mieszkańców Nowych Siedlec, że inwestycja nie wpłynie na pogorszenie warunków ich życia. Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie ruchu drogowego z obwodnicy na otoczenie zaplanowano zbudowanie, od strony zabudowań, pasa pieszo-jezdnego, który ułatwi nie tylko wyjazd z posesji, ale także zapewni możliwość lokalnej komunikacji. - Gdy zajdzie taka potrzeba wykonamy także ekrany dźwiękochłonne - dodał prezydent.

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przewodniczący Rady Miasta Mariusz Dobijański, wiceprezydent Marta Sosnowska, skarbnik Kazimierz Paryła oraz radni Jerzy Myszkowski i Piotr Karaś. - To już kolejna inwestycja drogowa, która wpłynie na eliminowanie ruchu pojazdów z ścisłego centrum Siedlec - powiedział Mariusz Dobijański. - Obwodnica miasta jest niezwykle potrzebna i mam nadzieję, że nie poprzestaniemy na tych dwóch etapach, ale jak najszybciej musimy wybudować trzeci etap od ul. Warszawskiej do Składowej, a w następnej kolejności fragment od ul. Kazimierzowskiej do Kasztanowej.

Obwodnica Wewnętrzna Miasta Siedlce zostanie sfinansowana ze środków unijnych i miejskich w proporcji 85% do 15%. - Olbrzymie podziękowania trzeba przekazać Zarządowi Województwa Mazowieckiego - powiedziała wiceprezydent Marta Sosnowska. - Projekt ten został wpisany jako kluczowy na Mazowszu i utrzymany mimo licznych zmian jakich dokonywaliśmy w trakcie jego przygotowywania.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o., a partnerami: Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej "Aquarius" z Siemiatycz i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych z Gostynina. - Mieliśmy nadzieję, że wygramy oba przetargi, na budowę I i II etapu obwodnicy - powiedział prezes Regionalnych Dróg Podlaskich Leszek Kubiak. - Cóż, Polimex-Mostostal okazał się minimalnie tańszy, ale dobrze że przetarg na II etap wygrała także firma siedlecka. Mam nadzieję, że współpraca z Polimexem będzie układała się dobrze i oba etapy oddaną zostaną do użytku tego samego dnia. (dd)