Galeria - PWiK zlikwiduje otwarty rów do oczyszczalni.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym jest Inżynieria Rzeszów Sp z o.o w Rzeszowie i w dniu 18.06.2010r została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia.

Zakres prac obejmuje budowę dwóch równolegle ułożonych ciągów rurociągów o średnicach O 1800mm i O 2000mm ułożonych po trasie istniejącego rowu Strzała na odcinku od ul Sokołowskiej do oczyszczalni ścieków o długości ponad 1 km . Kolektory te zakończone będą komorą umożliwiającą ujęcie ścieków w nich płynących i skierowanie ich do oczyszczenia na miejskiej oczyszczalni. Prace związane z budową kolektorów rozpoczną się w lipcu 2010r i potrwają do końca listopada 2011r. Wartość prac zgodnie z umową wynosi netto 7 492 000,00 PLN. Roboty prowadzone będą pod nadzorem Inżyniera Kontraktu wyłonionego odrębnym przetargiem, którym jest firma Biprowod Warszawa Sp z o.o.

Kolejnym etapem realizacji tego zadania będzie budowa zbiorników retencyjnych o pojemności czynnej 6 100 m3 oraz urządzeń podczyszczających mechanicznie ścieki ogólnospławne płynące kolektorami. Budowa tego zakresu prac skoordynowana będzie z modernizacją oczyszczalni, gdyż dopiero po zmodernizowaniu oczyszczalni możliwe będzie skierowanie na nią dodatkowego strumienia ścieków.

[ia, 18.06.2010]