• Prezydent gościł w dniu dzisiejszym dzieci i ich opiekunów z dwóch ukraińskich placówek, które na co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach.  

  • Dn. 21.10.2019 r. (poniedziałek) po godz. 8:00 zostanie zamknięta ul. Okrężna i fragment ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Monte Cassino.

  • 68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

  • 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.

  • "Mecenas siedleckiego sportu" i "Mecenas siedleckiej kultury" to prestiżowe wyróżnienia przyznawane osobom lub podmiotom gospodarczym za wyjątkową pomoc udzielaną przedsięwzięciom sportowym i rekreacyjnym lub za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. W tym roku odebrało je jedenaście firm. Od 2011 roku przyznawane są także tytuły „Złotego Mecenasa”.

Galeria - PWiK zlikwiduje otwarty rów do oczyszczalni.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym jest Inżynieria Rzeszów Sp z o.o w Rzeszowie i w dniu 18.06.2010r została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia.

Zakres prac obejmuje budowę dwóch równolegle ułożonych ciągów rurociągów o średnicach O 1800mm i O 2000mm ułożonych po trasie istniejącego rowu Strzała na odcinku od ul Sokołowskiej do oczyszczalni ścieków o długości ponad 1 km . Kolektory te zakończone będą komorą umożliwiającą ujęcie ścieków w nich płynących i skierowanie ich do oczyszczenia na miejskiej oczyszczalni. Prace związane z budową kolektorów rozpoczną się w lipcu 2010r i potrwają do końca listopada 2011r. Wartość prac zgodnie z umową wynosi netto 7 492 000,00 PLN. Roboty prowadzone będą pod nadzorem Inżyniera Kontraktu wyłonionego odrębnym przetargiem, którym jest firma Biprowod Warszawa Sp z o.o.

Kolejnym etapem realizacji tego zadania będzie budowa zbiorników retencyjnych o pojemności czynnej 6 100 m3 oraz urządzeń podczyszczających mechanicznie ścieki ogólnospławne płynące kolektorami. Budowa tego zakresu prac skoordynowana będzie z modernizacją oczyszczalni, gdyż dopiero po zmodernizowaniu oczyszczalni możliwe będzie skierowanie na nią dodatkowego strumienia ścieków.

[ia, 18.06.2010]