• 23- 24 marca 2015 r. młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach pod nadzorem nauczycieli ekonomistów i przy współpracy z Urzędem Skarbowym w Siedlcach już po raz dziewiąty przeprowadzi akcję pod hasłem „Pomagamy wypełniać PIT-y” dotyczącą rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014.

  • Zapraszamy wszystkich producentów, rzemieślników i mistrzów rękodzieła do oznakowania swoich wyrobów symbolem „wyprodukowano w Siedlcach”.

  • W niedzielę, 1 marca już po raz piąty obchodzono w Siedlcach Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas skromnych, ale wymownych uroczystości wspominano żołnierzy antykomunistycznego podziemia – żołnierzy wyklętych, którzy w czasach zniewolenia i beznadziei, walczyli o wolną Polskę, pisząc następnym pokoleniom swój testament.

  • W piątek 27 lutego po raz piąty w tej kadencji obradowali siedleccy radni. Program sesji obejmował ponad dwadzieścia uchwał min. o nowych planach zagospodarowania przestrzennego, zmianach w statucie Miasta Siedlce, a także przyjęciu sprawozdań z realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta.

  • Od 2 marca, przy ul. Brzeskiej 110 (baza PUK Serwis) działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.Można tui oddać gruz pochodzący z remontów mieszkań oraz odpady, które zbierane były do tej pory w punktach mobilnych.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Galeria - Siedlecka Rada Biznesu 30 X 2013