Galeria - Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego

Rozpoczęła się przebudowa ul. Jana III Sobieskiego. Program obejmuje budowę jezdni wraz zatokami postojowymi. Wartość zadania oszacowana została na kwotę 520 tys. złotych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2010 roku. [7.04.2010]