Galeria - Przebudowa ulicy Artyleryjskiej

5 marca dokonano uroczystego odbioru technicznego przebudowanego pierwszego odcinka ulicy Artyleryjskiej. Wzięli w nim udział m.in. poseł Jacek Kozaczyński, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski, wiceprezydenci Marta Sosnowska i Jarosław Głowacki, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.
Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem samorządu województwa w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w 2008 roku (1 mln zł), a także ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (2,5 mln zł). Wkład własny miasta Siedlce w przypadku tej inwestycji wyniósł zaledwie 109 tys. złotych. Inwestycją objęto przebudowę blisko kilometrowego odcinka jezdni wraz ze zjazdami oraz przebudowę i budowę chodników. Został wybudowany również ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe oraz wykonana kanalizacja deszczowa. Tego samego dnia w Urzędzie Miasta prezydent Siedlec Wojciech Kudelski i wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podpisali umowę na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Artyleryjskiej. Dzięki wsparciu, jakie miasto uzyska w ramach rządowego Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011 za kwotę blisko 1,5 mln złotych przebudowany zostanie kolejny kilometr tej ulicy. Strona rządowa pokryje połowę wydatków poniesionych na tą inwestycję.