• Prezydent gościł w dniu dzisiejszym dzieci i ich opiekunów z dwóch ukraińskich placówek, które na co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach.  

  • Dn. 21.10.2019 r. (poniedziałek) po godz. 8:00 zostanie zamknięta ul. Okrężna i fragment ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Monte Cassino.

  • 68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

  • 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.

  • "Mecenas siedleckiego sportu" i "Mecenas siedleckiej kultury" to prestiżowe wyróżnienia przyznawane osobom lub podmiotom gospodarczym za wyjątkową pomoc udzielaną przedsięwzięciom sportowym i rekreacyjnym lub za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. W tym roku odebrało je jedenaście firm. Od 2011 roku przyznawane są także tytuły „Złotego Mecenasa”.

Galeria - Odebrano nowe połączenie drogowe miasta i gminy

Władze samorządowe miasta Siedlce oraz województwa mazowieckiego dokonały 5 marca uroczystego odbioru technicznego wybudowanego w ubiegłym roku drugiego etapu ulicy Piaski Zamiejskie w Siedlcach oraz ulicy Piaskowej w Strzale na terenie gminy wiejskiej.

Poświęcenia drogi dokonali księża proboszczowie miejscowych parafii ks. Jacek Szostakiewicz i ks. Henryk Drozd. W ramach zadania wykonano przebudowę 750 metrowego odcinka ulicy Piaski Zamiejskie (od ul. Kątowej do ul. Żniwnej) wraz z dwoma skrzyżowaniami. Ponadto na odcinku 1,2 km ułożono nowe chodniki. Wykonano zjazdy do posesji, pętlę autobusową, kanalizację deszczową oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Na terenie gminy ułożona została nawierzchnia asfaltowa na blisko 1,8 km odcinku ulicy Piaskowej w Strzale. Na części tego odcinka ułożono chodniki. Przebudowano znajdujący się w ciągu drogi most. Inwestycja, której wartość opiewa na 8,4 mln złotych została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 7,1 mln złotych. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana przez prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego i marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika podczas piątkowego pobytu władz samorządu Mazowsza w Siedlcach.