Galeria - Poznaj swoje miasto -wycieczka po najciekwaszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejscach Siedlec