Galeria - Dofinansowanie na kolejne drogi

5 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się uroczystości podpisania umów na dofinansowania budowy i przebudowy dróg we wschodnim Mazowszu. Przed południem wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podpisał umowy z przedstawicielami dziesięciu samorządów z naszego regionu na przebudowę dróg powiatowych i gminnych zakwalifikowanych do dofinansowania w 2010 roku w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Miasto Siedlce uzyskało w ramach tego programu dofinansowanie przebudowy drugiego etapu przebudowy ulicy Artyleryjskiej. W południe marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz wicemarszałek Ludwik Rakowski podpisywali z samorządowcami subregionu siedleckiego umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Łączna kwota wsparcia, jaką uzyska miasto Siedlce to blisko 15 mln złotych. Z tych środków sfinansowane zostaną trzy inwestycje drogowe. Zrealizowana już przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie w Siedlcach i ul. Piaskowej w Strzale (kwota dofinansowania 7,1 mln złotych) oraz planowane do wykonania w 2010 roku: przebudowa odcinka ulicy Sokołowskiej, od ul. ks. Popiełuszki do ul. Jagiełły (5,1 mln złotych) oraz przebudowa ul. Pułaskiego, od ul. Kilińskiego do ul. Floriańskiej (2,2 mln złotych).