• Prezydent gościł w dniu dzisiejszym dzieci i ich opiekunów z dwóch ukraińskich placówek, które na co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach.  

  • Dn. 21.10.2019 r. (poniedziałek) po godz. 8:00 zostanie zamknięta ul. Okrężna i fragment ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Monte Cassino.

  • 68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

  • 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.

  • "Mecenas siedleckiego sportu" i "Mecenas siedleckiej kultury" to prestiżowe wyróżnienia przyznawane osobom lub podmiotom gospodarczym za wyjątkową pomoc udzielaną przedsięwzięciom sportowym i rekreacyjnym lub za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. W tym roku odebrało je jedenaście firm. Od 2011 roku przyznawane są także tytuły „Złotego Mecenasa”.

Galeria - Dofinansowanie na kolejne drogi

5 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się uroczystości podpisania umów na dofinansowania budowy i przebudowy dróg we wschodnim Mazowszu. Przed południem wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podpisał umowy z przedstawicielami dziesięciu samorządów z naszego regionu na przebudowę dróg powiatowych i gminnych zakwalifikowanych do dofinansowania w 2010 roku w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Miasto Siedlce uzyskało w ramach tego programu dofinansowanie przebudowy drugiego etapu przebudowy ulicy Artyleryjskiej. W południe marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz wicemarszałek Ludwik Rakowski podpisywali z samorządowcami subregionu siedleckiego umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Łączna kwota wsparcia, jaką uzyska miasto Siedlce to blisko 15 mln złotych. Z tych środków sfinansowane zostaną trzy inwestycje drogowe. Zrealizowana już przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie w Siedlcach i ul. Piaskowej w Strzale (kwota dofinansowania 7,1 mln złotych) oraz planowane do wykonania w 2010 roku: przebudowa odcinka ulicy Sokołowskiej, od ul. ks. Popiełuszki do ul. Jagiełły (5,1 mln złotych) oraz przebudowa ul. Pułaskiego, od ul. Kilińskiego do ul. Floriańskiej (2,2 mln złotych).