• Prezydent gościł w dniu dzisiejszym dzieci i ich opiekunów z dwóch ukraińskich placówek, które na co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach.  

  • Dn. 21.10.2019 r. (poniedziałek) po godz. 8:00 zostanie zamknięta ul. Okrężna i fragment ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Monte Cassino.

  • 68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

  • 15 października br. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbicki podpisał umowę z firmą CARSED VOLKSWAGEN – Siedlce dotyczącą prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów z siedleckiego Rolnika.

  • "Mecenas siedleckiego sportu" i "Mecenas siedleckiej kultury" to prestiżowe wyróżnienia przyznawane osobom lub podmiotom gospodarczym za wyjątkową pomoc udzielaną przedsięwzięciom sportowym i rekreacyjnym lub za wyróżniającą się pomoc udzielaną przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym. W tym roku odebrało je jedenaście firm. Od 2011 roku przyznawane są także tytuły „Złotego Mecenasa”.

Galeria - Rozbudowa sali widowiskowej CKiS

Mimo niesprzyjającej aury trwają inwensywne prace remontowe Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. W ostatnich miesiącach tylko przez trzy dni, w okresie najwyższych mrozów, prace były wstrzymane.

W ramach inwestycji rozebrano budynek starej sceny CKiS, wylano ławy fundamentowe nowego, powiększonego zaplecza sceny. Wyremontowano też szereg pomieszczeń i instalacji towarzyszących. Prace prowadzone są w trudnych warunkach. Z uwagi na głębokie wykopy przylegające do ulic śródmieścia wymagają one najwyższego kunsztu inżynierskiego. Zakres prac wymusił także, ze względów bezpieczeństwa, zamknięcie dla ruchu pojazdów ulicy Orzeszkowej.