• Do grona siedleckich radnych dołączyła 30 września, w trakcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta, Zuzanna Demczenko. Już w pełnym gronie radni przyjęli ważną uchwałę dot. rewitalizacji społeczno-gospodarczej terenów położonych w centrum miasta. Podjęli także decyzję o wydzieleniu dwóch kolejnych frakcji odpadów segregowanych.

  • Od poniedziałku, 3 października seniorzy powyżej 65 roku życia mogą już zgłaszać się do przychodni i zaszczepiać bezpłatnie przeciwko grypie. Startuje program "Grypa Senior 65+", w całości finansowany przez Miasto Siedlce.

  • Oświadczenie prezydenta Miasta Siedlce, Wojciecha Kudelskiego w sprawie prowadzonego postępowania o przekroczenie uprawnień przy zawieraniu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz podejrzenia o wyrządzenie szkody Miastu Siedlce.

  • Według „Rankingu miast 2016” tygodnika „Wprost” w Siedlcach żyje się najbezpieczniej i jakościowo wygodnie. W tych kategoriach zajęliśmy odpowiednio 3 i 6 miejsce.

  • 9 października 150 lat temu, w 1866 roku do Siedlec przyjechał pierwszy pociąg. W rocznicowym festynie - fetującym długoletnią historię kolei tak bardzo związanej z Miastem - będziemy mogli wziąć udział też... 9 października.

Plan Miasta