• Radni podnieśli poprzeczkę klubom ubiegającym się o dotacje – chcą by te bardziej starały się o środki własne. Po 1,5. godziny emocjonującej dyskusji i wyrażanej trosce wszystkich o przedsiębiorców, i tak 23 radnych zgodnie podniosło limit punktów sprzedaży alkoholu „w detalu”. Ilość punktów z alkoholem spadnie jednak w sumie o 20. 15 radnych zgodziło się na 15 mln pożyczkę, konieczną do zrównoważenia tegorocznego budżetu.

  • 31 października i 1 listopada Siedleckie Towarzystwo Samorządowe już po raz szósty przeprowadzi publiczną zbiórkę pieniędzy do puszek, na renowację starych siedleckich nagrobków. Ratujmy historyczne nagrobki na siedleckim cmentarzu Centralnym!

  • We wtorek, 1 listopada od wczesnych godzin porannych zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu umożliwiająca sprawny dojazd do siedleckich cmentarzy. Przywrócenie stałej organizacji ruchu jest planowane na godziny wieczorne (godz. 20.00).

  • W ciągu najbliższych dni odwiedzać będziemy groby naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych. Często jednak mamy problemy z odszukaniem miejsca pochówku. W przypadku siedleckich cmentarzy dużym ułatwieniem jest internetowa wyszukiwarka grobów.

  • 27 października na Cmentarzu Janowskim w Siedlcach, złożono do grobu doczesne szczątki siedmiu nieznanych osób, prawdopodobnie żołnierzy podziemia niepodległościowego, które odnaleziono pięć lat temu w trakcie ekshumacji żołnierzy niemieckich na cmentarzu centralnym przy ulicy Cmentarnej.

Plan Miasta