• Bez emocji o kulturze, dłużej o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i usytuowaniu punktów sprzedaży alkoholu dyskutowali radni Rady Miasta w Siedlcach. Sprawę odpadów komunalnych i ewentualnego podwyższenia części stawek za ich niesegregowanie przeniesiono na sesję majową.

  • Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki podpisał umowy na przebudowę dróg lokalnych z przedstawicielami 14 samorządów. Dofinansowanie otrzymały również Siedlce.

  • W poniedziałek, 2 maja w ramach obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja można wziąć udział w rajdzie rowerowym trasami wokół Siedlec. Jest to propozycja przede wszystkim dla siedleckich rodzin. Podlaski Rodzinny Rajd Rowerowy jest kontynuacją odbywających się przed laty Siedleckich Rajdów Rowerowych.

  • Nową tablicę poświęconą nauczycielom prowadzącym tajne nauczanie w latach okupacji niemieckiej 1939 – 1944 zamontowano w piątek 22 kwietnia. Obeliskowi przy Placu Tysiąclecia przywrócono pierwotny wygląd, gdyż powróciło też skradzione godło, orzeł.

  • Bogaty i ciekawy jest program kolejnego Jarmarku Św. Stanisława, patrona miasta. Dwudniowy Jarmark - piątek/sobota 6-7 maja - zakończy niedzielna Msza Święta w intencji miasta i mieszkańców.

Plan Miasta