Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »


Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
„Regionalny projekt turystyczny Doliny Bugu”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.2 Turystyka

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 1.384.235,41
Wydatki/koszty kwalifikowane: 402.880,00
Wartość dofinansowania: 342.448,00
Okres realizacji: 2013-2014
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis:
W ramach projektu wykonano:
- budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej,
- stronę internetową promującą szlaki rowerowe miasta Siedlce i powiatu siedleckiego,
- elektroniczny przewodnik z satelitarną nawigacją turystyczną na telefon komórkowy,
- materiały i publikacje służące informacji turystycznej,
- publikację artykułów prasowych o ofercie turystycznej.

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Siedlce i powiatu siedleckiego poprzez wzbogacenie oferty turystycznej w postaci systemu szlaków rowerowych pod nazwą „Regionalny produkt turystyczny Wschodniego Mazowsza”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »