Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

 


Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 - ul. Janowskiej w Siedlcach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet III Regionalny System Transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa
Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 6.078.914,01 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4.425.045,77 zł
Okres realizacji: 2009 – 2015
Beneficjent: Miasto Siedlce

Przebudowa ulicy Janowskiej została dofinansowana z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007- 2013.

W ramach projektu została wykonana:
- przebudowa ulicy,
- modernizacja skrzyżowań i przejść dla pieszych,
- ścieżka rowerowa,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- infrastruktura podziemna.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »