Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

Miasto Siedlce
w dniu 12.04.2016 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:

Budowa budynku pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach”

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VII            Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie 7.2.     Infrastruktura służąca edukacji

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 14  736  480,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 14  610  880,00 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 7  524 603,20
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:
W ramach projektu została wybudowana nowoczesna, dostosowana do współczesnych realiów użytkowych infrastruktura edukacyjna; budynek pracowni zawodowych oraz hala sportowa.
Zakres rzeczowy:
- budowa budynku pracowni zawodowych,
- wyposażenie technologiczne pracowni,
- budowa hali sportowej wraz z przyłączami,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku pracowni i hali sportowej,

Realizacja inwestycji przyczyniła się do podniesienia jakości usług edukacyjnych  świadczonych przez szkołę a w sposób pośredni wpływa na wzrost poziomu wykształcenia w mieście Siedlce i subregionie siedleckim.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »