Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

dla rozwoju Mazowsza

 

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt kluczowy pn.

„Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce”
przy współfinansowaniu Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Informacje dotyczące projektu:
Wartość projektu: 50 505 439,08 zł
Wartość dofinansowania: 42 903 232,63 zł
Okres realizacji: 2007 – 2012
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:

Projekt polegał na budowie wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu zrealizowano:

• etap I obejmujący przebudowę i budowę odcinka od ul. Sokołowskiej do ul. Kazimierzowskiej o długości 3,42 km. Zakres prac inwestycyjnych polegał na:
- wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej
- przebudowie i budowie chodników oraz ścieżki rowerowej
- przebudowie skrzyżowań
- budowie pasa pieszo-jezdnego
- budowie ekranów akustycznych
- przebudowie i budowie zjazdów indywidualnych i publicznych
- budowie zatoki parkingowej
- przebudowie zatok autobusowych
- przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej i teletechnicznej
- budowie i przebudowie oświetlenia
- budowie drogi dojazdowej do separatora i osadnika wraz z placem manewrowym
- zagospodarowaniu zieleni
- przebudowie ogrodzeń.


• etap II obejmujący budowę ulicy odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. Warszawskiej o łącznej długości 4,23 km. Zakres prac inwestycyjnych polegał na:
- budowie jezdni o nawierzchni asfaltowej
- budowie pasa pieszo – jezdnego
- przebudowie i budowie zjazdów indywidualnych i publicznych
- budowie i przebudowie skrzyżowań
- wykonaniu robót torowych i około torowych
- przebudowie i budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej i teletechnicznej
- budowie i przebudowie oświetlenia
- wykonaniu chodników i ścieżek rowerowych
- wykonaniu elementów oznakowania pionowego i poziomego
- zagospodarowaniu zieleni.

W wyniku realizacji projektu uzyskano poprawę spójności komunikacyjnej i przestrzennej miasta, wzrost standardu i jakości miejskiej sieci drogowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »