Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

dla rozwoju Mazowsza

Miasto Siedlce

zrealizowało projekt pn.

"Przebudowa ulicy Artyleryjskiej - droga powiatowa nr 5405W
- odcinek od ulicy Garwolińskiej do ulicy Okopowej w Siedlcach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa oraz dofinansowany z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A: Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 3  615  325,50 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 649 938,14 zł

 

Wysokość dotacji celowej z budżetu województwa Mazowieckiego – 1  000  000 zł

Okres realizacji: 2008-2010

Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:

Przedmiotowy projekt obejmował przebudowę ulicy Artyleryjskiej na odcinku od ulicy Garwolińskiej do ulicy Okopowej w Siedlcach. Roboty budowlane zostały zakończone w 2008 roku. W ramach inwestycji zostały wykonane m.in. następujące prace:

-  przebudowa nawierzchni jezdni;
-  przebudowa i budowa chodników;
-  budowa ciągu pieszo-rowerowego;
-  budowa zatok autobusowych;
-  budowa kanalizacji deszczowej;
-  budowa kanalizacji teletechnicznej;
-  zagospodarowanie zieleni;
-  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
-  przebudowa i budowa zjazdów do działek.

Realizacja projektu wpłynęła nie tylko na poprawę warunków ruchu na ulicy Artyleryjskiej ale także na usprawnienie powiązań komunikacyjnych miasta Siedlce
i powiatu siedleckiego. 

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »