Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

dla rozwoju Mazowsza

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Modernizacja budynku »Podlasie« i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.1 "Kultura” oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. w  Warszawie.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość: 17  082  561,22 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5  537  808,41

Wartość kredytu preferencyjnego z BOŚ S.A.: 1  270 863,05 zł

Okres realizacji: 2008-2011

Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:

Projekt składał się z dwóch części:

-  modernizacji zabytkowego budynku "Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 63,
- rozbudowy budynku Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Siedlcach przy ul. Bpa Świrskiego 31.

MOK prowadzi swoją działalność w obiekcie zabytkowym uwzględnionym w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wybudowany jako Dom Ludowy w 1902 r. mieścił w tym czasie salę widowiskową, bibliotekę, czytelnię i salę bilardową. W 1955 r. został przebudowany na kino, a następnie funkcjonował jako sala widowiskowa. Od tego czasu budynek nie był remontowany oprócz doraźnie przeprowadzanych napraw. W obiekcie znajdowała się sala widowiskowa z balkonem na 347 miejsc, galeria fotografii, garderoba, sala baletowa wykorzystywana podczas koncertów jako dodatkowa garderoba, szatnie, sanitariaty, magazyny sprzętu, rozdzielnia, hall oraz pięć pomieszczeń po ok. 2 x >3 m.

W ramach projektu wykonano:

-  modernizację istniejącego budynku,
-  remont i renowację elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
-  wymianę instalacji wewnętrznych,
-  powiększenie powierzchni sceny oraz montaż profesjonalnego wyposażenia,
-  poprawę akustyki i oświetlenia,
-  wentylację w całym obiekcie i klimatyzację w sali widowiskowej,
-  zwiększenie powierzchni garderób, sal do prób i zajęć w grupach,
-  przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych zarówno widzów jak i artystów.

W ramach robót dodatkowych odtworzono historyczny wystrój wnętrza sali widowiskowej w postaci ozdobnych sztukaterii, pilastrów, obramowań i gzymsów oraz zainstalowano system cyfrowej telewizji dozorowej.

Część druga projektu polegała na rozbudowie CKiS i utworzeniu sceny teatralnej. Ten obiekt został wybudowany w latach 70-tych XX wieku roku jako magazyn. Centrum przejęło go w 1982 r. i zaadaptowało na cele działalności kulturalnej, głównie jako salę kinową wraz z kilkoma pomieszczeniami na biura i kawiarnię.

W ramach projektu w budynku CKiS wykonano:

- rozbudowę istniejącego budynku,
- modernizację instalacji wewnętrznych,
- poprawę akustyki i oświetlenia,
- poprawę wentylacji i klimatyzacji,
- wyposażenie w sprzęt sceniczny, nagłośnieniowy i oświetleniowy.

W ramach robót dodatkowych wykonano modernizację foyer oraz remont i renowację elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Projekt został zrealizowany w ramach trójstronnego porozumienia podpisanego pomiędzy miastem Siedlce, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Centrum Kultury i Sztuki.

Beneficjentem projektu jest miasto Siedlce. Właścicielem zmodernizowanego budynku "Podlasia” jest miasto, a za zarządzanie i bieżące utrzymanie odpowiada Miejski Ośrodek Kultury. Centrum Kultury i Sztuki funkcjonuje we własnym obiekcie, więc po realizacji inwestycji jest jej właścicielem. W przypadku niedostatecznych funduszy na ich utrzymanie, niezbędne środki zostaną przewidziane w budżecie miasta na dany rok budżetowy.

 

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »