Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

dla rozwoju Mazowsza

Miasto Siedlce
Miasto Siedlce zrealizowało projekt

"Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce”

przy współfinansowaniu Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

 

Całkowita wartość projektu: 14 542 025,72 zł
Wydatki kwalifikowane: 13 928 680,31 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 11 839 378,26
Procent dofinansowania: 85,00% wydatków kwalifikowanych
Okres realizacji projektu: 2008-2013
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:
W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania:
I. Sieć szerokopasmowa wraz z siecią IP:
- infrastruktura sieci
- infrastruktura punktów dostępowych
- centrum zarządzania siecią
II. System PIAP:
- sieć telecentrów
- sieć hot spotów
III System telefonii IP dla jednostek miejskich

Głównym celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców oraz podniesienie efektywności pracy administracji publicznej.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »