Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »

dla rozwoju Mazowsza

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i montaż kolektorów słonecznych na budynkach Policji
w Radomiu i Siedlcach.

„Pomóżmy środowisku – termomodernizacja obiektów Policji w Radomiu i Siedlcach”
PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
PRIORYTET: IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
DZIAŁANIE : 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT : Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu
WARTOŚĆ PROJEKTU : 4.543.294,60
KWOTA DOFINANSOWANIA: 2.225.052,53
OKRES REALIZACJI: 2010-07-01 do 2012-12-31
OPIS PROJEKTU:
Inwestycja poprawiająca parametry cieplne dwóch budynków administracyjnych Policji w Radomiu przy ul. 11 listopada 37/59 oraz dwóch budynków administracyjnych Policji w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66.
W wyniku ocieplenia ścian, wymiany okien, regulacji instalacji centralnego ogrzewania i montażu kolektorów słonecznych zasilających instalację ciepłej wody użytkowej uzyskano wymierne oszczędności w zużyciu energii. Przedsięwzięcie przyniosło korzyści w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków i przyczyniło się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji produktów spalania.
Zakres rzeczowy projektu w przypadku obiektów zlokalizowanych w Siedlcach obejmował m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
- wymianę drzwi,
- usprawnienie instalacji ciepłej wody użytkowej,
- montaż kolektorów słonecznych,

 

 

 

 

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »