Wsparcie z Unii Europejskiej

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »


dla Mazowsza

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pod nazwą:

„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ulicy Brzeskiej włączonych do Specjalnej Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet I
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.3
Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 6 054 013,98 zł
Wydatki kwalifikowane: 5 534 557,90 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 704 374,22 zł
Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:
W ramach projektu została wybudowana droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem.

Zakres rzeczowy:
- budowa drogi dojazdowej o długości 849,6 m,
- budowa zjazdów z kostki brukowej,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- budowa sieci wodociągowej,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej
- roboty elektryczne
Realizacja inwestycji przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej Siedlec
i wschodniej części województwa mazowieckiego poprzez poprawę dostępności terenów pod działalność gospodarczą dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
 


 

 

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]    następna strona »