17 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Grabianowska - Zielna" oraz zmiana planu ogólnego

17

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego "Grabianowska - Zielna"  oraz zmiana planu ogólnego

Uchwała R. M. nr XXXII/388/2017 z 31.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.

z 2017 r.

Pobierz plan: 

załącznik nr 1 rysunek planu 

załącznik nr 2

załącznik nr 3