13 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce pod nazw "Osiedle Ułanów"

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Osiedle Ułanów”

Uchwała R. M. NR XVII/197/2016 z 26 lutego 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 poz. 3097