Planowanie przestrzenne


[+] powiększ mapę
 

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

L.p.
Nazwa planu lub zmiana planu
Akt prawny
Publikacja aktu prawnego

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Sportową, Katedralną i Wojskową

Uchwała R. M.
Nr XLVI/664/2009 
z 25 września 2009

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r.
Nr 188 poz. 5251

2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  terenu pomiędzy ulicami  Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach

Uchwała R. M.
Nr XXIV/361/2004
z 30 czerwca 2004 r

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r.
Nr 206 poz. 5501

3

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ul. Błonie

Uchwała R. M.
Nr XVIII/265/2000
z 24.02.2000 r.

Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2000 r.
Nr 41 poz. 361

4

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  terenu "Ogińskich-Starowiejska" w Siedlcach

Uchwała R. M.
Nr XLIV/633/2009
z 10.07.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r.
Nr 140 poz. 4242

5

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  terenu "Starowiejska - Starzyńskiego" w Siedlcach

Uchwała R. M.
Nr XXXII/499/2001
z 29.03.2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. 2001 r.
Nr 111 poz. 1454

6

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Janowska - Żaboklicka"

Uchwała R. M.
Nr LIV/855/2002 
z 26.09.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r.
Nr 280 poz. 7321

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego "Kazimierzowska"  i zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego  położonego po północnej stronie ul. Ogrodowej w Siedlcach

Uchwała R. M.
Nr XLI/613/97
z 18.12.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedl.
Nr 4 poz. 14 z 1998 r.

8

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej  pod nazwą "Błonia Siedleckie"

Uchwała R. M.
Nr X/138/2003
z 28.05.2003 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r.
Nr 181 poz. 4497

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach

Uchwała R. M.

Nr XXXV/643/2013

z 25.10.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2013 r. poz. 11572

10

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce - dotyczącej trasy ulicy o symbolu 38KUZo1/2

Uchwała R. M.
Nr XXVII/394/2000 
z 26.10.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r.
Nr 144 poz. 1355

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Północnej Dzielnicy Przemysłowej" w Siedlcach

  Uchwała R.M.

Nr XXIV/458/2012

z 26 października 2012

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r.
2012 r. poz. 7726

12

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Siedlce w rejonie ulicy Piaskowej

załącznik 2-kontrolne przekroje poprzeczne ulic

Uchwała  R.M
Nr XL/641/2005
z  22 grudnia 2005 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r.
Nr 24 Poz. 822

13

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce  pod nazw " Osiedle Ułanów"

Uchwała R. M.
Nr XIX/277/2000 
z 30 marca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r.
Nr 49 poz. 502

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego i strefy ekologicznej "Romanówka - Okrężna" w Siedlcach

Uchwała R. M.
Nr XLV/666/98
z 30.04.1998 r.

Uchwała R. M.
Nr XXXIX/614/2001
z 27.09.2001r.

Dz. Urz. Woj. Siedl.
Nr 16 poz. 98

Dz. Urz. Woj. Maz. 2001 r.
Nr 237 poz. 4400

15

Zmiana uproszczonego planu  zagospodarowania przestrzennego  terenu budownictwa jednorodzinnego "Partyzantów - Koszarowa" i zmiana planu ogólnego.

Uchwała R. M.
Nr XXXII/422/97
z 27.02.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedl.
Nr 10 poz. 69

16

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie skrzyżowania ul. Dzieci Zamojszczyzny i ul. Wrzosowej

Uchwała R. M.
Nr XIX/278/2000
z 30.03.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r.
Nr 49 poz. 503

17

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego "Grabianowska - Zielna"  oraz zmiana planu ogólnego

Uchwała R. M.

Nr XXXVI/519/97

z dnia 26.06.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedl. z 
Nr 17 poz. 110

18

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego po obu stronach ul. Garwolińskiej w Siedlcach - odcinek od ul. Myśliwskiej do ul. Leśnej

 

Uchwała R. M.
Nr XX/295/2000
z 27.04.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r.
Nr 51 poz. 534

19

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną, Kazimierzowską, pod nazw.
"Błonia Siedleckie", obejmująca teren wzdłuż ul. Północnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego

Uchwała R.M.
Nr XLII/591/2009
z dnia 29.05.2009 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r.
Nr 106 poz. 3036

20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego

Uchwała R. M.
nr XLI/570/2009
z dnia 24.04.2009 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r.
Nr 109 poz. 3104

21

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej pod nazwą "Błonia Siedleckie" obejmującej teren pomiędzy ulicami Północną i Kazimierzowską

Uchwała R. M.
nr XLIX/718/2009
z dnia 16.12.2009 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r.
Nr 21 poz. 323

22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego

 

Uchwała R.M.

nr LVIII/825/2010

z dnia 25.06.2010 r

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r.
Nr 156 poz. 3836

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Południowej Dzielnicy Przemysłowej"

Uchwała R.M.
nr IV/50/2011
z 28.01.2011 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r.
Nr 40 poz. 1325

24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 3-go Maja w Siedlcach

 

Uchwała R.M.

Nr IV/49/2011

z 28 stycznia 2011 r

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r.
Nr 40 poz. 1324

25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty, a ul. Romanówka w Siedlcach

Uchwała R.M.
nr X/185/2011
z 28.06.2011 r.

 

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r.
Nr 137, poz. 4363

26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego

Uchwała R. M.

nr XI/227/2011

z 31.08.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r.
Nr 182 poz. 5602
27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler

Uchwała R.M.
nr XVI/334/2012
z 31.01.2012 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z
2012 r. poz. 1241
28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Doliny Muchawki w Siedlcach

Uchwała R.M.
Nr XIII/379/2012
z 30 marca 2012

 

  Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3755

29.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3 – go Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach

Uchwała R.M.
Nr XXV/493/2012
z 23.11.2012r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 8579
30.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka Guta w Siedlcach

Uchwała R.M.
XXV/494/2012
z 23.11.2012r.
  Dz. Urz. Woj Maz. z 2012 r. poz. 8540
31.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach

Uchwała R.M.

XXXVIII/703/2014

z 31.01.2014r.

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 1462
32.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej

Uchwała R.M.

XL/733/2014

z 28.03.2014r.

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3622
33.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej

Uchwała R.M.

XL/732/2014

z 28.03.2014r.

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3621
34.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej- część I

Uchwała R.M.

XL/731/2014

z 28.03.2014r.

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3620

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 4787

 


Wykaz projektowanych planów zagospodarowania przestrzennego

L. p.

Przystąpienie do /Nazwa planu lub zmiana planu/

Uchwała o przystąpieniu

A

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego obejmującego obszar działek nr geod.: 50 ; 51 i 175/2 w obrębie 41 położonych przy ul.Czerwonego Krzyża i obszar działki nr geod. 56/1 w obrębie 41 położonej przy ul.Biskupa Świrskiego.

Uchwała R.M
Nr XXXII/606/2013
z 27 czerwca 2013 r.

B

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińską, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką w Siedlcach.

 

UCHWAŁA R. M 

Nr XXXVI/657/2013
z dnia 29 listopada 2013 r.

C

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej w Siedlcach

OBWIESZCZENIE o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej w Siedlcach

rysunek

tekst

Uchwała R.M.
Nr XXVI/510/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
zmieniająca
Uchwałę R.M.
Nr X/189/2011
z dnia 28 czerwca 2011r.
D

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej w Siedlcach.

Uchwała R.M.
Nr X/196/2011
z dnia 28 czerwca 2011
E

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Południowej Dzielnicy Przemysłowej".

 

Uchwała R M nr XXXIX/717/2014
z dnia 28 lutego 2014 r.

F Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec Uchwała R.M.
Nr X/195/2011
z dnia 28 czerwca 2011
G

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Osiedle Ułanów”.


Uchwała R M nr XXXIX/715/2014
z dnia 28 lutego 2014 r.
H Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic:  Piaski Starowiejskiej  i  Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach
Uchwała R.M.
Nr X/193/2011
z dnia 28 czerwca 2011
I Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach. Uchwała R. M.
Nr XI/228/2011
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
J

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach

Uchwała R M nr XXXIX/716/2014
z dnia 28 lutego 2014 r.
K

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach

Uchwała R M nr XLII/763/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
L

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Garwolińską, Artyleryjską i Leśną

 

Uchwała R.M
Nr XLIII/620/2009
z 26 czerwca 2009r.

M

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej

 

Uchwała zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej

Uchwała R.M.
Nr IV/52/2011
z 28 stycznia 2011r.
 
 
Uchwała R.M Nr XXXVII/687/2013
z 20 grudnia 2013 r.
N

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej

 

 

Uchwała R M nr XLII/762/2014

z dnia 23 maja 2014 r.

O

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej,Sienkiewicza i Świętojańskiej w Siedlcach.

 

Uchwała R M nr XXXIX/718/2014
z dnia 28 lutego 2014 r.
P Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna i Stodolna. Uchwała R M Nr XLVI/832/2014
z dnia 30 października 2014 r.
 
R Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar od ulicy Miodowej do ulicy Żaboklickiej w Siedlcach.
Uchwała R M Nr XLVI/831/2014
z dnia 30 października 2014 r.
 


  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce.

L.p.

Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce

  Uchwała o przystąpieniu
I

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce

Uchwała R.M.
Nr XXX/567/2013
z dnia 26.04.2013 r.