41 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach - część A

41 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach - część A

Uchwała RMS nr XIV/ 171 / 2019 z dnia 31 października 2019 r.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019r. poz. 14737

 

Rysunek - obszar 1
Rysunek - obszar 4
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko