40 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP SIEDLCE WSCHODNIE

40 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP SIEDLCE WSCHODNIE Uchwała R. M. LII/584/2018 z 25 czerwca 2018 Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 7289

 

tekst planu

rysunek planu

załącznik nr 2

załącznik nr 3