35 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińską, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką w Siedlcach

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińską, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką w Siedlcach Uchwała R. M. NR XVII/198/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

 

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 3098