34 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej- część I

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej- część I

 

Uchwała R.M. XL/731/2014 z 28.03.2014r.

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3620

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 4787

  Powiększenie: JPG