32 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej

32 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej Uchwała R.M. XL/733/2014 z 28.03.2014r.
Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3622

Powiększenie: JPG