31 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach

 

Uchwała R.M. XXXVIII/703/2014 z 31.01.2014r.
Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 1462

 

Powiększenie: (jpg)