Dotacje

• Uchwała Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r.

• Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zdań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

• OBWIESZCZENIE NR 2/2015 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9115)

• UCHWAŁA NR XLVII/545/2018 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 

• UCHWAŁA NR XLV/527/2018 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wniosek o dotację celową na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

• Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

• Karta efektu ekologicznego

• Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie dotacji celowej