Aleksandrie - nagrody Prezydenta Miasta

„Aleksandria” to prestiżowa nagroda Prezydenta Miasta Siedlce. Po raz pierwszy ufundowana została w 1996 roku. Wbrew istniejącym trendom jest nagrodą honorową, pozbawioną dodatkowych gratyfikacji. Wyróżnia osoby i instytucje, które  swoją pracą, talentem, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec w różnych sferach życia. Nagroda nosi historyczną dla naszego miasta, nazwę „Aleksandria”. Przypomina XVIII-wieczny rozkwit Siedlec pod rządami księżnej Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej. Za jej sprawą powstały wówczas w Siedlcach najważniejsze, do dziś istniejące obiekty architektoniczne z ratuszem i pałacem na czele. Była miłośniczką i mecenasem sztuki, założycielką pięknego parku krajobrazowego, z którego okrojonej formy korzystamy do dzisiaj. Od 2007 roku przyznawane są także SuperAleksandrie.

Oto laureaci tej wyjątkowej nagrody:


Rok 1996
(nagrody za rok 1994 i 1995)
ks. Ryszard Borkowski
Lidia Chojecka
ks. Henryk Drozd
Waldemar Durakiewicz
Dorota Gałczyńska - Zych
Śp. Marian Gardziński
Urszula Głowacka - Maksymiuk
Zygmunt Goławski
Aleksander Jonek
Witold Jakubik
Eugeniusz Kasjanowicz
Iwona Kobylińska
Jerzy Kobyliński
Karol Kraszewski
Stefan Matwiejczyk
Śp. Seweryn Niraz
Iwona i Grzegorz Orzełowscy
Ryszard Mikołaj Pietkiewicz
Zdzisław Sawicki
Mirosław Symanowicz
Krzysztof Tchórzewski
Śp. Zdzisław Henryk Wiechetek
 

Rok 1997
Eugeniusz Borysiak
Marek Jacek Bulak
Adam Jonczyk
Romualda Jabłońska - Ceglarek
Maria Łyczywek - Zwierz
Śp ks. bp Jan Mazur
Maria Mitura
Kazimierz Paryła
Śp. Henryk Zbieć
TV CATEL
 

Rok 1998
Andrzej Brochocki
Bartłomiej Stanisław Czech
Dariusz Dybciak
Maria Gadomska
Bogusław Ignacy Kielak
ks. Mieczysław Łuszczyński
Jerzy Mateuszak
Marek Muszyński
Winicjusz Nowosielski
Bogusław Olszewski
Krystyna Paczuska
Andrzej Tarasiuk
Krzysztof Tomaszewski
 

Rok 1999
Zofia Czapska
Władysław Grochowski
Józef Stempień
 

Rok 2000
Szczepan Grzebieliszewski
Andrzej Koc
Władysław Paćkowski
 

Rok 2001
Konstanty Strus
Śp. Lesław Włodzimierz Szczerba
Mirosław Zdrodowski
Francesco Testa (Włochy)
Wilhelm Rohrhirsch (Niemcy)
 

Rok 2002
Danuta i śp. Jacek Gołębiewscy
Leszek Kubiak
Śp. Andrzej Meżerycki
Paweł Nasiłowski
Mirosław Rytel
Margaret Kępińska - Jakobsen (Dania)
Jens Age Bjorkoe (Dania)
 

Rok 2003
Joanna Gałach
ks. Julian Jóźwik
śp. Hanna Klimczyk - Lipińska
Mariusz Orzełowski
 

Rok 2004
Śp. Krystyna Jałyńska - Kwiatkowska
Tomasz Staszewski
Joanna Woszczyńska
ZENTIS Polska
 

Rok 2005
Anna Kirchner
Barbara Sochacka - Kuzko
Mirosław Zwoliński
Mirosław Zygmunt Roguski
 

Rok 2006
Artur Boruc
Śp. Konstanty Ryszard Domagała
ks. Józef Miszczuk
Piotr Kołodziej
Stanisław Przesmycki
Maciej Turkowski
 

Rok 2007
Stanisław Jakubiec
Bogusław Kowalski
ks. Kazimierz Niemirka
Ireneusz Parzyszek
Antoni Raczyński

SuperAleksandrie
Aleksander Jonek
ks. bp Zbigniew Kiernikowski
Edward Kospath-Pawłowski
Krzysztof Tchórzewski
 

Rok 2008
ks. Krzysztof Hapon
Jacek Kozaczyński
Zbigniew Stanisław Sobolewski
Adam Struzik
Danuta i Ryszard Soćkowie
Katolickie Radio Podlasia
 

Rok 2009
ks. Marek Chomiuk
Antoni Jówko
Antoni Józwowicz
Śp. Adam Klejc
Sławomir Kordaczuk
Jacek Kozłowski
Arnold Lorenz (Niemcy)
Zygmunt Szalach
ks. bp Henryk Tomasik
Bożena Wojciuk

SuperAleksandria
Józef Stempień
 

2010
ks. Adam Patejuk
Jarosław Głowacki
Michał Hołownia
Stanisław Kalembasa
Witold Okniński
Mikołaj Romańczuk
Maciej Wielkopolan
Andrzej Sitnik
Zygmunt Urbanowicz
Alicja i Zbigniew Staręga

SuperAleksandria
Szczepan Grzebieliszewski2012
śp Leszek Gadomski
Jolanta Hibner
Konrad Jaskóła
Sławomir Marchel
Sławomir Marciszewski
Antonina i Eugeniusz Mąka
Henryka Sekuła
Grzegorz Welik
ks. Janusz Wolski
Mariusz Żaczek2013
Anna Komorowska
Bolesław Białas
Ewa Komoń-Kotecka
Waldemar Koperkiewicz
Mirosław Leśkowicz
Ryszard Machała
Andrzej Matuszewicz
Anna Sochacka
Jan Stankiewicz
Tamara Zacharuk

 

2014
Marek Fałdowski
Izabella Galicka
Bożena Gontarz
Jadwiga Madziar
Bożena Piechowicz
ks. bp Piotr Sawczuk
Mirosław Sokólski
Hanna Sygietyńska-Kwoczyńska
Agata Włodek
Mariola Zaczyńska
Paweł Żuk

 

2015
Krzysztof Krawczyk
Sławomir Kurpiewski
Robert Mirończuk
Kryspin Mitura
Zbigniew Paczóski

SuperAleksandria
Adam Jonczyk

 

2016 r.:

Ks. Wojciech Hackiewicz

Dr Stefania Hęciak

Grzegorz Kołodziejak

Andrzej Kopiec

Andrzej Materski

Mariusz Woszczyński

 

2017 r.:

Jolanta Kowalska

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

Andrzej Celiński

Wojciech Cylwik

Józef Fąk

Ks. Paweł Siedlanowski

Sławomir Zawieska

 

LAUREACI 2016:

Ks. Wojciech Hackiewicz

Siedlczanin. W 1997 roku, po ukończeniu siedleckiego Wyższego Seminarium Duchownego, przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Wiktora Nowaka. Następnie pracował jako wikariusz oraz pierwszy prefekt nowoutworzonego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej. W latach 2001-2005 odbył specjalistyczne studia doktoranckie z zakresu Teologii Fundamentalnej oraz Religiologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów mianowany został wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego, Instytutu Teologicznego w Siedlcach oraz dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, a następnie Asystentem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz Diecezjalnym Referentem d.s. Ekumenizmu.
Od 2009 roku pełni funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży, a w między czasie był Duszpasterzem Akademickim. W ramach Duszpasterstwa Akademickiego prowadził kontynuowane do dziś „katechezy dla wątpiących”. Jako Diecezjalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, między innymi zainicjował i z członkami tego Stowarzyszenia, we współpracy z Katedrą Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadził w szkołach na terenie diecezji siedleckiej akcję edukacyjną „Tratwa”, mającą na celu przeciwdziałanie zjawisku depresji wśród młodzieży. Nasz Laureat jest również pomysłodawcą i inicjatorem nagrody „Zwiastun”, przyznawanej przez Akcję Katolicką osobom świeckim, wyróżniającym się na polu ewangelizacji. Jest też pomysłodawcą i inicjatorem ministranckiego „Koczowiska” oraz „Jerycha Młodych”, organizowanego od 6 lat w Pratulinie. Ponadto jest współtwórcą filmu „Pratulin”, publicystą radiowym, a także odpowiada za współpracę Kurii z mediami katolickimi. Od września 2013 roku pełnił funkcje Diecezjalnego Koordynatora Światowych Dni Młodzieży.
W lipcu tego roku za sprawą księdza Wojciecha i grona jego współpracowników mogliśmy przeżywać piękne chwile, które z całą pewnością zapiszą się złotymi głoskami w historii Siedlec. W naszej diecezji gościliśmy 1,5 tysiąca młodych pielgrzymów, reprezentujących 39 narodowości z 22 krajów. Było to dla nas wszystkich olbrzymie przeżycie duchowe. Mogliśmy na co dzień obcować z młodymi katolikami, od których w wielu przypadkach uczyliśmy się co znaczy bycie prawdziwym chrześcijaninem. Te diecezjalne dni modlitwy i skupienia, poprzedzające główne uroczystości w Krakowie, były dla księdza Wojciecha i skupionych wokół niego wolontariuszy nie lada wyzwaniem. Wykonali oni wręcz tytaniczną pracę. Zapewnili wszystkim gościom nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także bogaty program pobytu w naszym regionie. Przede wszystkim było to religijno-modlitewne spotkanie młodych, ale oprócz tego było również bardzo dużym przedsięwzięcie kulturalno-artystycznym, podczas którego odbyło się wiele koncertów, spotkań i prezentacji.
Zwłaszcza dzień 21 lipca będziemy długo pamiętać. Do Siedlec zawitali wówczas młodzi, rozśpiewani i pogodni pielgrzymi, którzy dali świadectwo swojej wielkiej wiary i umiłowania Chrystusa. Bez księdza Wojciecha, jego wielkiej pasji, doświadczenia, zaangażowania i zdolności organizacyjnych Światowe Dni Młodzieży byłyby znacznie uboższe. Księże Wojciechu, serdecznie dziękujemy!
                                                                                               

 

Dr Stefania Hęciak

Poznanianka, absolwentka biologii w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1975 roku po ukończeniu studiów trafiła do Siedlec i związała się z siedlecką uczelnią, w której przez blisko 35 lat prowadziła zajęcia i wykłady na dzisiejszym Wydziale Przyrodniczym UP-H. Pracując w Zakładzie Zoologii obroniła dysertację doktorską z zakresu arachnologii. Na swoim koncie ma znaczący dorobek naukowy i wiele specjalistycznych publikacji.
Już w trakcie studiów podjęła aktywną działalność w Lidze Ochrony Przyrody i Straży Ochrony Przyrody. Mile wspomina wakacyjne akcje ekologiczne prowadzone w Słowińskim Parku Narodowym. Organizowała liczne kursy i szkolenia dla społecznych strażników ochrony przyrody. Za pracę społeczną otrzymała srebrną odznakę Ligi Ochrony Przyrody i Brązowy Krzyż Zasługi. Pasje proekologiczne, związane z ochroną naszego środowiska i zasobów przyrodniczych, zawsze były i nadal są ważnym motorem jej działań. Z ofiarnością angażuje się w prace Koła „Podlasie” w Siedlcach, lokalnej jednostki Polskiego Klubu Ekologicznego.
Ćwierć wieku temu Pani Stefania była inicjatorką utworzenia siedleckiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, które na terenie parafii pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Garwolińskiej powołało Społeczną Szkołę Podstawową, a w latach późniejszych Gimnazjum. Szkoły te cieszyły dużym uznaniem i osiągały wysokie wyniki nauczania. W tym czasie nasza Laureatka podjęła się także prowadzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży. Korzystając z obiektów należących do zgromadzenia Oblatów zainicjowała wielorakie i nowatorskie formy pracy z podopiecznymi. Była to pomoc w odrabianiu lekcji, prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz wycieczek turystyki kwalifikowanej - pieszych i rowerowych. Pomoc ta była kierowana szczególnie do dzieci i młodzieży potrzebujących szczególnej troski.
Od ćwierć wieku Pani Stefania współorganizuje Siedleckie Forum Nauczycieli i Wychowawców. W wykładach, panelach dyskusyjnych i seminariach do tej pory wzięło udział ponad 12 tysięcy nauczycieli, a podnoszona podczas nich tematyka znacząco wpłynęła na wzrost jakości kształcenia. Już za kilka dni, 17 września odbędzie się w Siedlcach jubileuszowe 25 Forum.
Ważnym przedsięwzięciem, w którym nasza Laureatka miała swój znaczący udział, była organizacja „Siedleckich Dni Kultury Chrześcijańskiej”, w programie których znalazły się także seminaria dla nauczycieli. Dzięki jej wysiłkom ukazało się blisko 30 publikacji książkowych, dokumentujących treść wykładów i seminariów – w szczególności ich dydaktyczne i wychowawcze znaczenie.
Pani Stefania Hęciak przez trzy kadencje była radną Rady Miasta Siedlce. - Zawsze przygotowana, zdecydowana bronić swoich poglądów, a przy tym uprzejma, taktowna i merytoryczna w swoich wystąpieniach – tak o pracy radnej wypowiadają się wszyscy, którzy mieli okazję z Nią współpracować.
Za swoją działalność społeczną wyróżniona została Srebrnym Krzyżem Zasługi, a z okazji 25-lecia NSZZ "Solidarność" za swoją pracę związkową otrzymała statuetkę z wizerunkiem trzech gdańskich krzyży. Nasza Laureatka wysoko sobie ceni także Medal Polskiej Niezapominajki, który wraz z mężem Wiesławem dostała w 2013 roku.
Rodzina Pani Stefanii stale się powiększa. Dzisiaj to trzech synów, trzy synowe oraz ośmioro wnucząt. Niezwykle skromna, o dużej wiedzy i wrażliwości, naukowiec i społecznik.

                                                                                             

 

Grzegorz Kołodziejak

Siedlczanin. Po ukończeniu w 1986 roku I LO im. Bolesława Prusa, rozpoczął studia w Szkole Głównej Planowania i Statystki, obecnie Szkole Głównej Handlowej. Kształcił się na Wydziale Handlu Wewnętrznego, ze specjalizacją Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego i Usług.
W roku 1991 po obronie pracy magisterskiej z zakresu prawa gospodarczego „Wymiana rzeczy wadliwej”, napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Lewandowskiego, rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta w Siedlcach, w ówczesnym Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Rynku, gdzie był zaangażowany w procesy prywatyzacyjne miejskich przedsiębiorstw: Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W tym okresie pracował również czynnie przy wdrożeniu komputerowego systemu ewidencji działalności gospodarczej. Miasto Siedlce było jednym z pierwszych, które dostrzegało potrzebę zastosowania takiego rozwiązania, umożliwiającego bieżącą aktualizację danych podmiotów w sytuacji dynamicznych przemian gospodarczych, tworzenia i likwidacji znacznej liczby firm.
Znajomość realiów i potrzeb miasta spowodowała, że został włączony do prac nad pierwszą „Strategią Rozwoju Miasta Siedlce”, a w następnych latach był współautorem jej kolejnych wersji. W latach 1991-1995 brał także udział w działaniach promujących miasto, m.in. w przygotowaniach do obchodów 450 rocznicy nadania praw miejskich, tworzeniu folderów promujących Siedlce oraz organizowanych przez Związek Miast Polskich targach inwestycyjnych. Prezydent Miasta Siedlce Henryk Gut powierzył mu w tym czasie zadanie organizacji Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, której był również pierwszym prezesem.
Od roku 1995 pracuje w Wydziale Finansowym, gdzie zajmuje się głównie problematyką podatkową. Podstawowym zadaniem na nowym stanowisku stało się dla niego poprawienie powszechności opodatkowania oraz ściągalności podatków. Początkowo jego działania skoncentrowane były na podatku od środków transportowych. W ramach tych prac wdrożył i dostosował do diametralnie zmienionych przepisów zintegrowany system komputerowy, który usprawnił obsługę interesanta. Po objęciu w roku 2007 stanowiska kierownika Referatu Podatków podjął działania maksymalizujące powszechność opodatkowania, m. in. z wykorzystaniem technik informatycznych opartych na mapach cyfrowych, co przyczyniło się w wymierny sposób do stabilizacji obciążeń podatkowych nakładanych na mieszkańców. W okresie pracy na tym stanowisku wprowadził rozwiązania ułatwiające obsługę podatników: system indywidualnych kont płatniczych oraz opłatomat.
Na zlecenie władz miasta przygotowywał uchwały wspierające proinwestycyjne działania siedleckich przedsiębiorców. Uchwalone przepisy przyczyniły się do zagospodarowania nowych terenów oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Z upoważnienia władz miasta uczestniczył w pracach Rady Wierzycieli ZPP AUTO, z zadaniem wyłonienia nabywcy przedsiębiorstwa i niedopuszczenia do likwidacji istotnej dla gospodarki miasta firmy. Prace tego zespołu zakończyły się sukcesem, jakim niewątpliwie był zakup zorganizowanego przedsiębiorstwa przez firmę „BOZAMET”.
W trakcie pracy w Urzędzie Miasta był również odpowiedzialny za przeprowadzenie organizowanych w tym okresie Powszechnych Spisów Rolnych i Spisów Powszechnych. W ostatnich takich spisach pełnił funkcję lidera gminnego i nadzorował prace wszystkich rachmistrzów z terenu miasta. W lutym 2014 roku objął stanowisko zastępcy skarbnika miasta Siedlce. W tym roku mija 25-lecie pracy zawodowej naszego Laureata. W dzisiejszych czasach ćwierć wieku pracy w jednej instytucji to wielka rzadkość.
                                                                                                   

 

Andrzej Kopiec

Urodził się na Zamojszczyźnie, gdzie ukończył też Szkołę Podstawową im. gen. Wł. Sikorskiego w Łaszczowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach. Po uzyskaniu matury podjął studia na kierunku filologia rosyjska w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1980 roku w jego życiu miały miejsce dwa ważne wydarzenia - ukończył studia i zawarł związek małżeński z Elżbietą Kozłowską z Siedlec. To dzięki żonie związał się z naszym miastem.
Swoją drogę zawodową zaczął, w nieistniejącej już, niewielkiej Szkole Podstawowej w podsiedleckiej Myrsze, która nota bene nosiła imię Bolesława Prusa. Przez 8 lat uczył tam języka polskiego, rosyjskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki i chemii. Przez trzy ostatnie lata pracy w tej szkole pełnił funkcję społecznego zastępcy dyrektora, a przez pół roku sprawował obowiązki dyrektora.
W latach 1988-1993 był nauczycielem języka rosyjskiego i przysposobienia obronnego w siedleckiej „Siódemce”. Uzyskał wtedy pierwszy stopień specjalizacji zawodowej. Kilku jego uczniów zdobyło tytuły laureata etapu wojewódzkiego konkursu języka rosyjskiego. Jako nauczyciel podnosił stale swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył dodatkowo studia podyplomowe i to aż w czterech specjalnościach oraz wiele kursów doskonalących.
W 1993 roku przeszedł do pracy w nadzorze pedagogicznym. Najpierw jako wizytator, a następnie jako starszy wizytator Kuratorium Oświaty nadzorował szkoły położone na terenie Miasta Siedlce i obecnego powiatu siedleckiego. Od 1998 roku rozpoczął się kolejny etap jego pracy zawodowej – praca w samorządzie miejskim. Początkowo w Komisji Oświaty Rady Miasta jako członek spoza rady, a następnie od 2000 roku, przez ponad 7 lat, jako zastępca naczelnika Wydziału Edukacji.
Od 1 września 2007 roku, po wygraniu konkursu, został dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach. Było to nie lada wyzwanie i zaszczyt, gdyż „Prus” to jedna z najbardziej renomowanych szkół w naszym mieście i regionie. Nasz laureat od samego początku kierując szkołą realizuje plany zmierzające do utrzymania wysokiego prestiżu szkoły przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości realizacji potrzeb środowiskowych. Podtrzymuje tradycje szkoły i podejmuje nowe wyzwania zmierzające do podniesienia atrakcyjności szkoły i zapewnienia uczniom możliwości spełniania oczekiwań związanych z edukacją i rozwijaniem swoich zdolności.
Ostatnie rankingi dobitnie wskazują, że kierowany przez naszego Laureata „Prus” nadal jest w czołówce polskich liceów i najlepszą szkoła w mieście. Zwraca zwłaszcza uwagę osiągnięty przez uczniów Prusa wskaźnik stuprocentowej zdawalności egzaminu maturalnego. Budzi to szacunek i podziw dla całego grona pedagogicznego tej szacownej placówki, kierowanej przez naszego Laureata.
W ciągu ponad trzydziestu pięciu lat pracy pedagogicznej, niezależnie od miejsca pracy zawsze ważne były dla niego problemy edukacji dzieci i młodzieży. W trakcie pracy zawodowej prowadził zajęcia dodatkowe dla uczniów – koła zainteresowań. Był i jest opiekunem organizacji szkolnych, w tym Szkolnego Młodzieżowego Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas w I LO, które to organizacje powstały dzięki jego inicjatywie.
Prywatnie szczęśliwy małżonek oraz ojciec dwójki dzieci i zakochany dziadek dwóch wnuczek. Andrzej Kopiec to także honorowy dawca krwi, który oddał już ponad 40 litrów tego daru życia.
                                                                                                 

 

Andrzej Materski

Trudno wyobrazić sobie lokalną piłkę bez dzisiejszego Laureata, który już od bez mała pół wieku związany jest z siedlecką Pogonią. Andrzej Materski urodził się w Kosowie Lackim, ale z Siedlcami związał się w 1968 roku, kiedy to rozpoczął naukę w Technikum Budowalnym. Był to jednocześnie początek jego piłkarskiej epopei. W Pogoni pełnił wszystkie możliwe funkcje. Do 1977 roku był piłkarzem, najpierw grup młodzieżowych, a potem pierwszego zespołu. W czasie służby wojskowej reprezentował też przez dwa lata barwy Viktorii Bartoszyce. Po zakończeniu czynnej kariery piłkarskiej zajął się szkoleniem młodzieży w siedleckim klubie, gdzie prowadził krótko również drużynę seniorów. W tym czasie ukończył także studia trenerskie w warszawskiej Akademii Wychowanie Fizycznego, w której uzyskał uprawnienia trenera I klasy.
W latach 1983-98 był trenerem koordynatorem Okręgowego Związku Piłki Nożnej i członkiem Komisji Młodzieżowych Makroregionu Lubelsko-Kieleckiego, a po 1998 roku województwa Mazowieckiego. Jako trener prowadził występującą w IV lidze Kosovię Kosów Lacki. Obecnie od 1998 roku pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, popularnej „Samochodówce” – szkole, która ma najlepsze obiekty sportowe w mieście.
Dziesięć lat temu piłkarze siedleckiej Pogoni, mimo rozbudowanego systemu szkolenia grup młodzieżowych przeżywali głęboki kryzys. Pierwsza drużyna wylądowała ostatecznie w V lidze, a w ówczesnym MKS Pogoń środki z budżetu kierowane na drużyny piłkarskie nie zawsze trafiały zgodnie z ich przeznaczeniem. Kryzys pogłębiał się i coraz więcej młodych piłkarzy kończyło piłkarską karierę albo odchodziło do innych klubów. Wówczas to w gronie byłych piłkarzy i trenerów Pogoni zrodził się pomysł oddzielenia sekcji piłkarskiej od reszty klubu. W grupie inicjatywnej był także nasz dzisiejszy laureat. Po długich pertraktacjach z ówczesnym zarządem MKS Pogoń i przy wsparciu władz miasta w 2008 roku powołano oddzielny jednosekcyjny – Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce, który przejął zespoły piłkarskie. Od tego czasu drużyna wykonała olbrzymi awans sportowy: od piątej do pierwszej ligi. Andrzej Materski od tego czasu działa w zarządzie klubu, będąc jego wiceprezesem, a przez prawie rok pełnił też obowiązki prezesa klubu.
W życiu Andrzeja Materskiego jest także niezwykle interesujący wątek związany z dziennikarstwem, który trwa już ćwierć wieku. Laureat w roli dziennikarza zadebiutował w 1991 roku na łamach ówczesnego Nowego Echa Podlasia, ukazującego się obecnie jako Echo Katolickie, w którym prowadził strony poświęcone siedleckiemu sportowi. Ćwierć wieku temu, ustalenie niedzielnych wyników piłkarskich, zwłaszcza w niższych ligach było nie lada wyczynem. Nie wszędzie były wówczas telefony. W celu ustalenia wyniku meczu Pan Andrzej często dzwonił na posterunki policji, do mieszkań osób prywatnych, a nawet do restauracji. W większości przypadków, dzięki jego uporowi, to zadanie kończyło się powodzeniem. Szybko także zaczął redagować serwisy sportowe w regionalnej rozgłośni – Katolickim Radiu Podlasie. Wielkim powodzeniem słuchaczy cieszyły się zwłaszcza niedzielne, wieczorne wydania programu, kiedy nasz laureat przekazywał najświeższe wieści z aren sportowych, okraszone wywiadami i relacjami przygotowywanymi przez coraz szersze grono współpracowników. Ostatnio w KRP coraz częściej zajmuje się także problematyką społeczno-polityczną. Od ponad dziesięciu lat prowadzi także serwisy sportowe w lokalnej TV-Wschód.
Nasz Laureat mówi o sobie: "Robię to co lubię i sprawia mi frajdę, w tym się bez reszty spełniam. Chciałbym, aby to co jest obecnie w siedleckim sporcie utrzymało się jak najdłużej. Trzeba obiektywnie przyznać, że nasz sport przeżywa prawdziwie złoty okres, ale nie wszyscy zdają się to dostrzegać. Mamy silne drużyny ligowe praktycznie we wszystkich grach zespołowych. Mamy piękne obiekty, o których przed laty mogliśmy jedynie śnić".
Marzeniem Andrzeja Materskiego jest aby siedlecka Pogoń była wzorowym klubem pierwszoligowym, zarówno pod względem wyników pierwszej drużyny, jak i szkolenia młodzieży i dochowania się kolejnych rodzimych talentów na miarę reprezentantów kraju: Artura Boruca, Konrada Gołosia czy Jacka Kiełba.
Nasz Laureat jest dumnym tatą Anny i Krzysztofa oraz zakochanym dziadkiem Karoliny i Kacpra. Jego pasje to muzyka, podróże, ale także bieganie i jazda kultowym, niebieskim rowerem marki forester.

                                                                                                 
 

Mariusz Woszczyński

Urodził się w rodzinie historyków, w której ojciec pana Mariusza - Tymoteusz był wieloletnim, zasłużonym pracownikiem i nauczycielem akademickim na siedleckiej uczelni, zaś mama Lila nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 3, do której uczęszczał również nasz laureat. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa oraz pedagogiki ze specjalnością kulturalno-oświatową w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.
W 1991 roku, będąc na ostatnim roku studiów, rozpoczął pracę w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Początkowo organizował pracę zespołów, współpracował z artystami z różnych dziedzin sztuki. Pięć lat później, w roku 1996 został powołany na zastępcę dyrektora ds. merytorycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Funkcję tę sprawował do roku 2004. Dzięki wszechstronności, dużej wiedzy, umiejętnościom i pomysłowości laureata powstawały nowe projekty kulturalne – cykle koncertów i festiwale, które z powodzeniem kontynuowane są do dziś. W tym czasie MOK, przy dużym zaangażowaniu pana Mariusza Woszczyńskiego oraz pracy instruktorów zespołów-Formacji Tanecznej „Małe Podlasie”i Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz”, nawiązał trwającą do dziś współpracę artystyczną z miastami Hamamatsu i Gifu w Japonii. Dzięki Jego staraniom, ponad 120 tancerzy mogło uczestniczyć w artystycznych tournée po kraju Kwitnącej Wiśni.
W 2004 roku Mariusz Woszczyński podjął pracę na stanowisku kierownika Referatu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Siedlce. Wciąż bardzo aktywny – wspomagał merytorycznie pracę instytucji kulturalnych i sportowych oraz stowarzyszeń. Z początkiem 2008 roku Prezydent Miasta Siedlce powołał naszego laureata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Objął on zarządzanie placówką w czasie wyjątkowo trudnym. Rozpoczynały się bowiem prace nad przygotowaniem wniosków do Unii Europejskiej dotyczących modernizacji trzech budynków. Mimo, że cała procedura związana z wnioskami była prowadzona przez pracowników Urzędu Miasta Siedlce, to jednak od pracowników i dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury wymagała setek ustaleń związanych ze sprawami wyposażenia poszczególnych obiektów w profesjonalny i specjalistyczny sprzęt.
We wrześniu 2010 roku do użytku oddana została piękna i nowoczesna sala widowiskowa „Podlasie”, a w następnym roku kolejne obiekty – w kwietniu kameralna i elegancka Sala Biała, a cztery miesiące później - Akademia Sztuk „Piękna 7”. Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia z wymienionych inwestycji. Zagospodarowanie budynku po dawnym Kinie „Sojusz” na funkcjonalny obiekt o charakterze artystycznym, było autorskim pomysłem laureata.
To również czas dalszej intensywnej pracy nad projektami i wydarzeniami znamiennymi dla kultury naszego miasta. Pod czujnym okiem pana Mariusza realizowane były kolejne przedsięwzięcia - koncerty, recitale, spektakle teatralne i taneczne, wystawy, warsztaty i imprezy plenerowe. Wzmacniała się również pozycja Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Liczba jego słuchaczy wzrosła bowiem do ponad 700 osób - seniorów wciąż aktywnie czerpiących z życia artystycznego. W Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach działa obecnie 56 zespołów, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań pracujących w 83 grupach. Łącznie, z kulturalnej oferty MOK korzysta stale ponad 1700 osób w różnym wieku. Dzięki tak szerokiemu spektrum prowadzonych zajęć wielu adeptów sztuk – wokalnych, plastycznych, fotograficznych, literackich, recytatorskich, ludowych czy teatralnych reprezentuje nasze miasto na arenach krajowych i międzynarodowych, a wielu z nich zdobywa wysokie miejsca na festiwalach i przeglądach konkursowych. Tancerze natomiast to wielokrotni mistrzowie Polski, Europy i Świata.
Wielu uczestników zajęć twierdzi, że Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach stał się dla nich drugim domem – przyjaznym i otwartym. Atmosfera tu panująca to również zasługa pana Mariusza Woszczyńskiego. Przygotował bowiem do pracy w kulturze wielu młodych ludzi, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i pomagając zrozumieć specyfikę pracy w instytucji kultury.
Sam laureat skromnie przyznaje, że kultura to jego życie - jak mało kto rozumie artystów. Z kulturą i pracą artystyczną związał całe swoje dotychczasowe życie. Zawodowo – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, prywatnie mąż Joanny – choreograf Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” i Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” oraz ojciec wspaniałego, utalentowanego syna Bartka – obecnie zawodowego choreografa duńskiego Teatru Tańca Black Box.
Na co dzień skromny, nie lubiący rzucać się w oczy, serdeczny dla ludzi i sprawiedliwy, nie liczący godzin pracy i oddany jej bez reszty - tak o laureacie mówią jego współpracownicy.

                                                                                                   
 

LAUREACI 2017 i ich osiągnięcia: tutaj:

 

(więcej o wydarzeniu i laureatach: siedlce.pl/index.php)