30 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka Guta w Siedlcach

30

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka Guta w Siedlcach

Uchwała R.M.
XXV/494/2012 z 23.11.2012 r.
Dz. U. Woj Mazowieckiego
rocznik 2012 poz. 8540

 

Załączniki: