26 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego

26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego

Uchwała nr XI/227/2011

Rady Miasta Siedlce z dnia 31.08.2011 r.

Dz. U. Woj. mazowieckiego
nr 182 poz. 5602

Pobierz plan PDF