Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna działa na terenie wschodniego Mazowsza - w obszarze dorzecza rzeki Bug.

Celem działalności NLOT jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku obszaru dorzecza Bugu, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego, promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Dorzecza Bugu.

NLOT prowadzi aktywną działalność na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tworzenia lokalnego systemu informacji turystycznej promującego produkt turystyczny regionu.

Na chwilę obecną w Organizacji działa już 18 jednostek samorządowych.

ul. Kazimierza Pułaskiego 7
08-110 Siedlce

kom 512 147 131

http://www.nlot.pl/pl/
http://www.znurtembugu.pl/pl/