Środki krajowe

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]    następna strona »

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od km 0+075 do km 0+365,56”
Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.


Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 1.314.553,04 zł
Kwota udzielonej dotacji: 500.000,00 zł
Rok realizacji projektu: 2018
Beneficjent: Miasto Siedlce
W dniu 22 września 2018 została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej.

W ramach projektu wykonano min.:
- przebudowa ulicy Monte Cassino na odcinku 290,56 mb, wraz z wyznaczeniem pasa ruchu dla rowerów po obu stronach jezdni,
- budowa ronda,
- przebudowa oświetlenia,
- przebudowa istniejących chodników dla pieszych.
 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]    następna strona »