• Siedleckie Towarzystwo Samorządowe wspólnie z I LO im. B. Prusa zorganizowało pierwszy w naszym mieście "Siedlecki Plener Rzeźbiarski". Bierze w nim udział 8 rzeźbiarzy, a ich pracę i jej efekty można obserwować do soboty, 27 sierpnia na terenie boiska przy ul. Floriańskiej.

  • Katarzyna Piekart będzie bronić tytułu mistrzyni olimpijskiej w zaczynających się 7 września w Rio De Janeiro Igrzyskach Paraolimpijskich. 23 sierpnia z zawodniczką i jej trenerem, Winicjuszem Nowosielskim spotkał się Prezydent Miasta. 

  • Prezydent Miasta Wojciech Kudelski 23 sierpnia powierzył stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych nowo wybranym osobom. Swoje funkcje obejmą 1 września na 5 następnych lat.

  • Od połowy września ruszy program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Wg szacunków magistratu skorzysta z niego ponad 3 tysiące osób. Kluczowym warunkiem udziału jest posiadanie Karty Seniora 65+.

  • Doskonałym, jazzowym preludium bogatych i energetycznych „Dni Siedlec”, będzie poprzedzający je koncert „przy fontannie” w czwartek, 25 sierpnia. Usłyszymy szlagiery Nat King Cole`a: When I Fall in Love, czy Unforgettable

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.