• Wszyscy odwiedzający nasze miasto mogą skorzystać z nowej aplikacji mobilnej zatytułowanej „Siedlce – otwarta brama w Dolinę Bugu”. Jest ona doskonałym przewodnikiem po wschodnich terenach województwa mazowieckiego. Szczegóły na stronie www.turystyka.siedlce.pl

  • GUS podał oficjalne dane odnośnie stopy bezrobocia na koniec 2014 roku. W Siedlcach wskaźnik ten jest mniejszy niż w kraju i na Mazowszu. W ciągu roku stopa bezrobocia w Siedlcach spadła z 12 procent w styczniu do 9,3 procenta w grudniu.

  • Przedstawiciel Retail Provider zapewnił podczas spotkania, które odbyło się 28 stycznia w Urzędzie Miasta, że na razie nie będzie likwidacji siedleckiego PKS. Zaapelował do władz miasta o przyspieszenie prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren obecnego Dworca PKS przy ul. Sienkiewicza.

  • Nowy trener piłkarzy siedleckiej Pogoni Hiszpan Carlos Alos Ferrer odwiedził 28 stycznia siedlecki ratusz i spotkał się z prezydentem Wojciechem Kudelskim. W spotkaniu udział wziął także prezes MKP Pogoń poseł Jacek Kozaczyński oraz asystent trenera Bartosz Tarachulski.

  • Walentynkową odsłonę spektaklu "Romeo i Julia" w wykonaniu Teatru Tańca Caro Dance, w reżyserii i choreografii Iwony Marii Orzełowskiej będzie można zobaczyć w niedzielę, 15 lutego o godz. 16.00 na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.