• Pielgrzymi, samorządowcy z całej Polski spotkali się na modlitwie w minioną niedzielę 22 maja na Jasnej Górze. Mszę Świętą w intencji wspólnot samorządowych poprzedziła konferencja nt. pomocy społecznej oferowanej przez jednostki samorządowe.

  • Stu młodych ludzi przybiegło 23 maja z Łukowa na Święto Szkoły w PG nr 5 im. Władysława Rawicza. Młodzież, po krótkim przywitaniu przez Prezydenta Miasta Wojciecha Kudelskiego kontynuowała swoją Sztafetę Niepodległości do Sokołowa Podlaskiego. 

  • Nowa, integracyjna piaskownica została zamontowana na placu zabaw w parku miejskim "Aleksandria". Choć przeznaczona jest dla wszystkich maluchów, to jej zaletą jest dostosowanie dla dzieci niepełnosprawnych.

  • Ukazał się premierowy video-klip do piosenki "Piorę dywany najlepiej w mieście" duetu "Tomek Markiewicz & Marek Pracz Reggae Music czyli Dźwiękoimigranci Pierwszego Sortu". To nowy projekt muzyczny zrealizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Siedlce.

  • 20 maja w Instytucie Matematyki i Fizyki siedleckiego Uniwersytetu podsumowano I Konkurs Matematyczny dla przedszkolaków "Żyrafka".

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.