• Przestronne, w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt gabinety, estetyczne, różnorodnie i kolorowo zaaranżowane wnętrza oraz funkcjonalna winda są od 4 miesięcy wizytówką siedleckiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Placówkę z kurtuazyjną wizytą odwiedzili 20 stycznia prezydent Wojciech Kudelski i sekretarz Miasta Sławomir Marchel.

  • W czeskiej Ostrawie mieszkańcy będą jeździć tramwajami, których produkcja częściowo odbywać się będzie w siedleckim zakładzie Stadlera. Producent pojazdów szynowych pierwszy z zamówionych tramwajów dostarczy w lutym 2018 roku.

  • Siedleckie Muzeum Diecezjalne zaprasza na pokonserwacyjną prezentację swojego skarbu - jedynego w Polsce obrazu El Greca: "Ekstaza Św. Franciszka". Będzie jej towarzyszył cykl wykładów i koncert muzyki flamenco. "Wielki powrót El Greca" zaplanowano w sobotę, 21 stycznia.

  • Zmodernizowana siłownia, wyposażona w nowy sprzęt i zaplecze, działa od 18 stycznia przy hali sportowej przy ul. Prusa 6. Agencja Rozwoju Miasta wyremontowała obiekt z myślą o głównych użytkownikach - mieszkańcach Siedlec.

  • Już po raz 6. kolędowano 16 stycznia w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. G. Narutowicza. W koncercie "Kolędy pokoleń" licznie wzięły udział zespoły z siedleckich szkół i gimnazjów. 

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.