• Organizowana 3 czerwca 1. Aukcja Charytatywna ma pozyskać fundusze na sfinansowanie hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Siedlec, gminy Siedlce i powiatu siedleckiego.

  • Dwie nowe wystawy proponuje Miejski Ośrodek Kultury widzom w nadchodzącym tygodniu. Obie prezentowały będą prace artystów tworzących sztukę nowoczesną.

  • Wydział Dróg Urzędu Miasta Siedlce informuje, że od poniedziałku 30.05. do piątku 10.06.2016 r. zostanie zamknięta w obu kierunkach ulica Brzeska. Zamknięcie ulicy spowodowane jest koniecznością przebudowy sieci ciepłowniczej przebiegającej pod jezdnią.

  • 10 par obchodziło w środę 25 maja złote gody w siedleckim MOK. Wszyscy otrzymali medale, kwiaty oraz listy gratulacyjne. Muzyczną niespodziankę sprawił obecnym Mariusz Orzełowski wykonaniem i przypomnieniem słów piosenki, przeboju sprzed lat: "Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy nie pyta nas wcale, wielka miłość, wielka siła zostajemy jej wierni na zawsze".

  • Strażacy z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej z Siedlec nie dali szans swoim rywalom 20 maja, zwyciężając w zawodach strefowych, będących eliminacjami do 17. Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Sporcie Pożarniczym Państwowej Straży Pożarnej.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.