• 27 października na Cmentarzu Janowskim w Siedlcach, złożono do grobu doczesne szczątki siedmiu nieznanych osób, prawdopodobnie żołnierzy podziemia niepodległościowego, które odnaleziono pięć lat temu w trakcie ekshumacji żołnierzy niemieckich na cmentarzu centralnym przy ulicy Cmentarnej.

  • Mamy najniższe bezrobocie w mieście od 25 lat - 7,2 procenta! O spadku bezrobocia oraz o wzroście płac i zatrudnienia w całym kraju informuje też Główny Urząd Statystyczny.

  • Wkrótce Święto Wszystkich Świętych, podczas którego należy się spodziewać zwiększonego ruchu na drogach. Jak co roku, mazowieccy policjanci rozpoczynają działania porządkowo-kontrolne w ramach akcji „Znicz 2016". Jej początek 28 października, a potrwa do 2 listopada.

  • 10 listopada, piłkarski Mistrz Polski 2016 - Legia Warszawa zagra spotkanie towarzyskie z I-ligową Pogonią w Siedlcach!

  • O doświadczeniach samorządów lokalnych i kształtowaniu świadomości mieszkańców na temat zmniejszania zużycia energii, dyskutowano podczas debaty o budowaniu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Doceniono działania władz Siedlec w zakresie własnej efektywności energetycznej.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.