• 9 października 150 lat temu, w 1866 roku do Siedlec przyjechał pierwszy pociąg. W rocznicowym festynie - fetującym długoletnią historię kolei tak bardzo związanej z Miastem - będziemy mogli wziąć udział też... 9 października.

  • 27 września przypadał Światowy Dzień Turystyki. Dzień wcześniej obradował X Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego. Była to okazja do wręczenia kolejnych nagród za promocję turystyki w naszym mieście. Dyplom uznania otrzymał wiceprezydent Miasta Jarosław Głowacki, a "certyfikat jakości" Punkt Informacji Turystycznej.

  • Do startu w V Konkursie Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „DEBIUT 2016” namawia wszystkich siedlecki Miejski Ośrodek Kultury. Na zgłoszenie pozostało niewiele czasu - przyjmowane są w formie elektronicznej tylko do 7 października.

  • Centrum Medyczno-Diagnostyczne zaprasza wszystkie kobiety, i nie tylko, do udziału w akcji informacyjno-profilaktycznej "Profilaktyka i Sztuka", połączonej z koncertem muzycznym.

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach otrzymała nominację w ogólnopolskim plebiscycie „Biblioteka z duszą” organizowanym przez kulturaonline.pl. Wszystkich czytających i sympatyków siedleckiej Książnicy, i nie tylko, prosimy o głosowanie internetowe do 2 października na naszą placówkę.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.