• W czwartek, 1 września przypada 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji W Siedlcach o godz. 12.00 złożone zostaną kwiaty pod obeliskiem na Placu gen. Władysława Sikorskiego.

  • 26 sierpnia zaczęły się "Dni Siedlec". Na początek dały nam dużo muzyki ludowej i folkloru, muzyki religijnej oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Mamy za sobą 7. Bieg Siedleckiego Jacka. Przed nami kolejny tydzień wystaw, koncertów i atrakcji, których większość zawdzięczamy głównemu sponsorowi, firmie PGE S.A.

  • Zidentyfikowano zagrożenie afrykańskim pomorem świń na obszarze województwa mazowieckiego. Zamieszczamy komunikaty Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie.

  • W ostatni weekend wakacyjny wiele się działo w Siedlcach. W piątek po raz 24. wystartował Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Na początek wystąpiły zespoły z Rumunii, Hiszpanii i Turcji. A to był tylko początek wydarzeń. W sobotę na terenach zielonych przy amfiteatrze dzieciaki miały swoją Wakacyjną Krainę Zabawy.

  • We wtorek, 30 sierpnia do Siedlec zawita Water Slide, największa mobilna ślizgawka wodna w Polsce. Tej samej nocy, z 30 na 31 sierpnia, od godz. 22:00 we wtorek do godz. 6:00 rano w środę, zapraszamy na Nocne Pływanie w Parku Wodnym.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.