• Namiastkę Orientu - muzyki i języka, tygla kultur, duchowości ziemi skąd swój początek wywodzą największe religie świata, poznali ci, którzy zebrali się w niedzielny wieczór, 24 lipca przy ul. Berka Joselewicza. To już koniec Światowych Dni Młodzieży w Siedlcach. 25 lipca jest dniem, w którym wybierają "Kierunek - Kraków".

  • Budujące uczucie, że jednak można żyć i bawić się w zgodzie, i że to właśnie religia i wiara mogą być, i są płaszczyzną porozumienia między narodami różnych kultur i języków - to najczęstsze przekonanie wyrażane w komentarzach do pierwszego dnia Światowych Dni Młodzieży w Siedlcach. Tej atmosferze towarzyszyła równie radosna zabawa i muzyka.

  • Wieczorem 20 lipca na siedleckich Błoniach uroczyście uruchomiono iluminację Krzyża Papieskiego, upamiętniającego wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym mieście.

  • Zarząd Mazowsza 12 lipca zatwierdził plan inwestycyjny złożony przez Siedlce i powiaty partnerskie, dotyczący projektów komunikacyjnych w ramach tak zwanych Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

  • Jedzie czerwonym Jubilatem dookoła Polski. Jego akcja "Składakiem dookoła Polski" ma pomóc trójce chorych dzieci. Andrzej Kowal ze Szczecinka był 21 lipca gościem prezydenta Wojciecha Kudelskiego.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.