• IX sesja Rady Miasta Siedlce, która odbyła się w piątek 29 maja miała sprawozdawczy charakter. Radni przyjęli informacje z działalności spółek miejskich, a także funkcjonowania opieki zdrowotnej w Siedlcach. Nie zabrakło również dyskusji o miejskich finansach.

  • W środę 27 maja obchodzono w Siedlcach 25 – lecie odrodzenia polskiego samorządu. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na którą przybyli samorządowcy i radni wszystkich siedmiu kadencji miejskiego samorządu.

  • Uroczystą oprawę miała gala wręczenia statuetek mecenasów siedleckiego sportu i kultury, która odbyła się w środę 27 maja, podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Sali Białej MOK.

  • Pierwszym punktem Marszu Dla Życia i Rodziny będzie Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Msza Św. rozpocznie się o godz. 11.30 w katedrze siedleckiej. Następnie uczestnicy Marszu przejdą ulicami Siedlec. Na Placu Gen. Sikorskiego odbędzie się rodzinny piknik z wieloma atrakcjami dla najmłodszych.
     

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na „Noc z Satyrą” organizowaną w ramach pierwszej ogólnopolskiej „Nocy Bibliotek”.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.