• - My Polacy, mamy obowiązek powiedzieć Europie, powiedzieć całemu światu, że nie można błędów z historii powtarzać. Jeśli 80 procent Rosjan popiera politykę Putina, to niech sobie przypomną politykę Stalina, który doprowadził do tragedii narodu rosyjskiego i wielu innych narodów – powiedział w czasie swojego wystąpienia, podczas obchodów 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.

  • Program obchodów 224. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

     

  • W związku z licznymi uroczystościami z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Siedlcach kierowcy napotkają na utrudnienia i czasowe wyłączenie z ruchu niektórych fragmentów ulic.

  • Majowe święto patrona Siedlec - św. Stanisława BM odbędzie się już po raz ósmy. W tym roku, 8 i 9 maja, na siedlczan czeka masa atrakcji. Będzie można oczywiście, jak to na jarmarku kupić różne produkty, ale w ramach VIII Siedleckiego Jarmarku św. Stanisława odbędą się także Targi Edukacyjne, Regionalne Święto Lasu, Kulinariada, Show Przedszkolaków oraz występy artystyczne, m. in. zagra Kapela Czerniakowska i reaktywowana Kapela Siedlecka.

  • W piątek 24 kwietnia po raz siódmy w tej kadencji obradowali siedleccy Radni. Podjęto uchwały o utrzymaniu dotychczasowych opłat za odpady komunalne, o przyznaniu tytułów mecenasów siedleckiego sportu i kultury, a także przyjęto sprawozdania z działalności siedleckich ośrodków kultury za 2014 rok.

Kalendarium wydarzeń

 

 

Miasta partnerskie

Miejski Rzecznik Konsumentów

mrk@um.siedlce.pl

Skwer Niepodległości 2
p. 58

tel. 25 794 3736

pn-wt 9.00-15.00
śr 9.00-12.00
czw 13.00-18.00

 

OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W Urzędzie Miasta Siedlce poza strukturą wydziałową działa Rzecznik Konsumentów, który wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podlega on bezpośrednio Prezydentowi Miasta i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Prezydent.

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
3) występowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przypadku stosowania przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawach dotyczących ochrony konsumentów,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów,
7) opracowywanie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.