Aktualności

28-03-2012

Rusza nabór do przedszkoli

Rusza nabór do przedszkoli

Od 2 kwietnia będzie już można zapisywać dzieci do siedleckich przedszkoli. Z ofertą poszczególnych placówek można się zapoznać na specjalnie utworzonej stronie internetowej za pośrednictwem, której prowadzony będzie tegoroczny nabór. https://naborp-k.vulcan.net.pl/siedlce

Podobnie jak w zeszłym roku rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznym. Wybór placówki jak i zgłoszenie dziecka odbywać się będzie przy pomocy Internetu. Program ma wyeliminować negatywne zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata, usprawnić przepływ informacji o wolnych miejscach w przedszkolach, ograniczy również liczbę wizyt rodziców w placówce podczas trwania rekrutacji i pozwoli oszczędzić czas. Wyniki naboru będą dostępne w Internecie.

Tegoroczna oferta miejsc we wszystkich siedleckich przedszkolach pozwala objąć ponad 90% dzieci trzyletnich. Taka sytuacja w mieście ma miejsce po raz pierwszy i dowodzi, że edukacja przedszkolna w Siedlcach należy do najlepszych w kraju.

W 2012 roku liczba zameldowanych w mieście trzylatków to 929. W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano 842 miejsc w przedszkolach, co stanowi 90,63%. W 16 przedszkolach publicznych jest 407 miejsc a w 17 niepublicznych 435. Samorząd miasta dofinansowuje działalność placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji.

Do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Siedlce przyjmowane będą dzieci rodziców (opiekunów prawnych)  zamieszkałych na terenie Miasta Siedlce, a także te trzylatki, które mają już rodzeństwo w przedszkolu. Pozostałe kryteria wynikają z rozporządzeń. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci osób samotnie wychowujących, dzieci z rodzin zastępczych oraz z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Harmonogram rekrutacji

  • Od 28 marca do 29 kwietnia - Publikacja oferty.
  • Od 2 do 20 kwietnia - Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru.
  • 30 kwietnia - Publikacja wyników.
  • Od 30 kwietnia do 7 maja - Potwierdzanie wyboru przedszkola przez rodziców.
  • Od 14 do 28 maja - Rekrutacja uzupełniająca.

 

Źródło: pm

« Powrót