Informacje z Urzędu Miasta

06-03-2012

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli

W dniu 1 marca 2012 roku Prezydent Miasta Siedlce zdecydował o przyjęciu kompleksowej oferty firmy „Vulcan” sp. z o.o. na system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych i przedszkoli Nabór Optivum.

Nabór dzieci bądź uczniów do przedszkoli i szkół, z punktu widzenia zarządzania, jest procesem trudnym, mającym swoją specyfikę w każdym typie jednostki oświatowej.

W trakcie jego prowadzenia, oprócz problemów natury organizacyjnej czy formalnej pojawiają się emocje rodziców i kandydatów, a zagadnienie często staje się medialne.
Celem wdrożenia oprogramowania wspierającego rekrutację jest uporządkowanie i uspokojenie tego procesu. Jasne reguły, sprawny przebieg informacji, automatyzacja procedur, zmniejszenie ilości pracy i eliminacja wielu problemów rekrutacji tradycyjnej (zwłaszcza blokowania miejsc przez jednego kandydata) to powody popularności tego typu rozwiązań.

Podobnie, jak w roku ubiegłym elektronicznym systemem naboru zostaną objęte wszystkie przedszkola funkcjonujące na terenie Siedlec, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Istotną jest informacja, że przedszkola siedleckie dysponują wystarczającą liczbą miejsc na potrzeby wszystkich dzieci trzyletnich. Proces naboru do przedszkoli rozpocznie się w kwietniu br.


W przypadku szkół ponadgimnazjalnych do elektronicznej rekrutacji w tym roku przystąpi także I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny. Początek procesu naboru będzie miał miejsce w czerwcu, zgodnie z kalendarzem określonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. To już dziewiąty kolejny rok od kiedy Miasto Siedlce przeprowadza nabór do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej. Zaplanowana liczba miejsc w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych zabezpieczy możliwość kształcenia na tym etapie edukacyjnym każdemu chętnemu gimnazjaliście, będącemu mieszkańcem Siedlec, jak też pochodzącemu spoza miasta.

 

Oprogramowanie procesu naboru wraz ze wszystkimi usługami ze strony firmy kosztować będzie budżet Miasta Siedlce odpowiednio: w przypadku przedszkoli – 16.190 złotych, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych – 11.790 złotych.

Sławomir Kurpiewski
Naczelnik Wydziału Edukacji
 

Źródło: e

« Powrót