Aktualności

19-11-2019

Konferencja ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW

Konferencja ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zaprasza nauczycieli matematyki i inne zainteresowane osoby na bezpłatną konferencję ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW.

Konferencję zorganizowano pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Siedlce oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach, ul. 3 Maja 54, parter (aula 3)

Rejestracja uczestników na konferencję do 26 listopada 2019 r. na stronie http://www.scdidn.siedlce.pl/oferta/warsztat/1067/szczegoly.htm


Harmonogram:

11.00 – 11.15 Rejestracja uczestników
11.15 – 11.30 Rozpoczęcie konferencji
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor SCDiDN w Siedlcach
dr hab. Wiesława Barszczewska – dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UPH w Siedlcach
11.30 – 11.50 Wykład „EUROMATH- MATEMATYKA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH”
dr Dariusz Mikułowski - Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UPH w Siedlcach
11.50 – 12.50 Wykład „MATEMATYKA BEZ FORMUŁ”
mgr Piotr Nodzyński – nauczyciel matematyki ZS UMK Toruń, wydawnictwo "Aksjomat"
mgr Tomasz Masłowski – wicedyrektor, nauczyciel matematyki X LO Toruń
12.50 – 13.40 Wykład „ODCZAROWAĆ MATEMATYKĘ - LEKCJE NIE TYLKO PRZY TABLICY”
mgr Dorota Saj – doradca metodyczny matematyki SCDiDN Siedlce
13.40 Podsumowanie konferencji
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek – dyrektor SCDiDN w Siedlcach
dr hab. Wiesława Barszczewska – dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UPH w Siedlcach
13.45 – 14.00 catering
 

Po konferencji zapraszamy zainteresowanych nauczycieli matematyki na bezpłatne 2-godz. warsztaty MATEMATYKA BEZ FORMUŁ Z NIESPODZIANKĄ METODA PROJEKTÓW W PRZYGOTOWANIU DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI, które odbędą się 29 listopada 2019 r. w godz. 14.00 – 16.00 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach, ul. 3 Maja 54, sala 321 - 3 piętro
Prowadzący: mgr Piotr Nodzyński – nauczyciel matematyki ZS UMK Toruń, wydawnictwo "Aksjomat", mgr Tomasz Masłowski – wicedyrektor, nauczyciel matematyki X LO Toruń

Rejestracja uczestników na warsztaty do 26 listopada 2019 r. na stronie http://www.scdidn.siedlce.pl/oferta/warsztat/1069/szczegoly.htm

 

 

Załączniki:

« Powrót