Aktualności

23-08-2019

Dyrektorzy odebrali akty powierzeń stanowisk

Dyrektorzy odebrali akty powierzeń stanowisk

23 sierpnia wszyscy kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły wyłonieni w konkursie odebrali z rąk Pana Adama Zabijaka Sekretarza Miasta Siedlce działającego w zastępstwie Pana Prezydenta Andrzeja Sitnika akty powierzeń stanowisk na pięć lat szkolnych tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu Tak stanowi Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) - art. 63.).

W dniach 21, 24-26 czerwca 2019 r. odbyło się 10 postępowań konkursowych.

1.Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
Dariusz Kupiński
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
- konkurs nie wyłonił kandydata
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza
Joanna Kowalska-Wróbel
4. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego
Marzenna Koncerewicz
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza
Hanna Wójcik
6. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej
Daniel Wiszniewski
7. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
Hanna Głuchowska
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica
Jerzy Kopański
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
Jolanta Duk
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego
Leszek Rozbicki

9 z nich zakończyło się wyborem kandydata na stanowisko dyrektora. 1 konkurs nie został rozstrzygnięty.

Wyniki konkursów zatwierdził Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik Zarządzeniem nr 215/2019 z dnia 8 lipca 2019 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na dyrektora szkoły.
 

« Powrót

Galeria