Aktualności

04-07-2019

Konkurs na stanowisko prezesa STBS rozstrzygnięty

Konkurs na stanowisko prezesa STBS rozstrzygnięty

Przewodnicząca Rady Nadzorczej STBS Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach poinformowała, że konkurs na stanowisko prezesa został rozstrzygnięty. Nowym prezesem spółki został Pan Adam Zawadzki.

W dniu 26 czerwca Rada Nadzorcza STBS Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu. Następnie Rada dokonała oceny w zakresie i w sposób wskazany w Regulaminie Konkursu. Zgodnie z Regulaminem, każdy z członków Rady Nadzorczej dokonał indywidualnie oceny kandydatów w zakresie wskazanym w § 9 ust. 4 Regulaminu, tj. Kryteriów A, B, C i D (oceny od 1-5 pkt w każdym Kryterium) i przekazał na piśmie Przewodniczącej Rady Nadzorczej tę ocenę. Po uzyskaniu ocen od wszystkich członków Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Rady Nadzorczej zwołała posiedzenie w terminie określonym w Regulaminie, na którym członkowie Rady Nadzorczej wyłonili kandydata, który został najwyżej oceniony. Taką ocenę uzyskał Pan Adam Zawadzki.
Z dniem 03.07.2019 został powołany na stanowisko prezesa STBS Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.

Adam Zawadzki, 59 lat – rodowity siedlczanin.
Wykształcenie: Technikum Budowlane w Siedlcach w zakresie prefabrykacji budowlanej, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach kierunek pedagogiczny, studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektem finansowanym z Unii Europejskiej – Uniwersytet Warszawski.
Początki kariery zawodowej od 1984 roku związany był z turystyką i sportem. Od 1991 roku prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu. Następnie od 2005 roku kariera zawodowa kontynuowana była w sektorze budowlanym w branży instalacji sanitarnych w marketingu
i sprzedaży oraz w działach handlowych i jako koordynator inwestycji. Praca w lokalnej firmie
PHU „Czyste Środowisko” Wojciech Nowak w Siedlcach, ogólnopolskiej spółce Delfin Sp. z o.o. Kielce oraz francuskim koncernie Sotralentz Sp. z o.o. Od 2012 roku ponownie rozpoczęta została działalność gospodarcza pod nazwą Eko Konsulting Adam Zawadzki z siedzibą w Siedlcach. Profil działalności: usługi projektowe, usługi konsultingowe dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwiązania gospodarki ściekowej oraz obsługa zamówień publicznych dla samorządów.
W tym czasie wykonanych zostało szereg Programów Funkcjonalno-Użytkowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Analiz Efektywności Kosztowej inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez samorządy w ramach PROW 2014 – 2020 oraz współudział w realizacji ok. 4000 szt. projektów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całego kraju. Obsługa w zakresie przygotowania i realizacji największej w Polsce inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (800 oczyszczalni) na terenie gminy Chełmiec.


Publikacje:
1. Leksykon Przydomowych oczyszczalni ścieków wydanie II. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Z.Heidricha. Rok wydania 2013. Rozdział: Przygotowanie i realizacja inwestycji.
2. Forum Eksploatatora 03/04/2014 – „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie w oparciu o profesjonalne urządzenia typoszeregu SL – BIO firmy Sotralentz.
3. Instalator Polski 4/2014 – „Zagrożenia inwestycji w POŚ. Nieprawidłowości etapu wstępnego”. Artykuł pierwszy z trzech omawiających zagrożenia w procesie realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Murator – Informator Instalacyjny nr 1(14)2014 – „Jakiej kontroli podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków”.
5. Instalator Polski 5/2014 – „Zagrożenia inwestycji w POŚ. Jakość dokumentacji a realizacja”. Artykuł drugi z trzech omawiających zagrożenia w procesie realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
6. Instalator Polski 6/2014 – „Zagrożenia inwestycji w POŚ. Zamówienia publiczne”. Artykuł trzeci z trzech omawiających zagrożenia w procesie realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
7. Instalator Polski 6/2015 – „Jak rozwiązać gospodarkę ściekową w gminach”.


Decyzja udziału w rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nastąpiła po głębokiej analizie możliwości wykorzystania zdobytego doświadczenia zawodowego na rzecz miasta, a wynikała z lokalnego patriotyzmu.

 

« Powrót