Aktualności

02-07-2019

Żegnamy Marka Muszyńskiego

Żegnamy Marka Muszyńskiego

1 lipca 2019 roku dotarła do nas wiadomość o śmierci Marka Muszyńskiego, wieloletniego pracownika Urzędu Miasta Siedlce, Sekretarza Miasta w latach 1995-2006.
W zmarłym żegnamy wybitnego urzędnika, wspaniałego kolegę i mądrego człowieka.

Marek Muszyński urodził się 10 lipca 1964 roku w Warszawie. Z Siedlcami związany był od 1972 roku. Jako absolwent Technikum Elektrycznego w 1984 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie w latach 1989 – 91 był studentem Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji w Niemczech.

Z bagażem wiedzy i doświadczeń zdobytych za granicą w 1992 roku powrócił do Siedlec i rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta, początkowo na stanowisku referenta ds. kontaktów ze środkami masowego przekazu i współpracy z zagranicą. Był odpowiedzialny za udzielanie informacji o pracy Urzędu i właściwą organizację kontaktów zagranicznych, które w owym czasie były bardzo intensywne i rozległe. Wówczas organizuje i współtworzy Klub Współpracy Polsko – Niemieckiej, który ma na celu przede wszystkim upowszechnienie rzetelnej wiedzy o społeczeństwie niemieckim, popularyzowanie dorobku kulturowego, a także wymianę doświadczeń między zaprzyjaźnionymi samorządami Siedlec i Dasing.

Młodzież będąca najbardziej liczna grupą członków tego stowarzyszenia wykorzystuje tę szansę w sposób najbardziej efektywny – poznaje miasta i kraj, kulturę i tradycję, a przede wszystkim uczy się języka swoich przyjaciół. Współpraca miedzy samorządami jak i klubami obu miast przyczyniła się do zrozumienia zarówno różnic jak i podobieństw kulturowych, a na pewno do wzajemnego poszanowania.

Wieloletnią, nierozwiązaną bolączką naszego miasta był brak prawdziwej komunikacji miejskiej. Siedlce jako jedyne miasto wojewódzkie w kraju, mimo wielu prób, takiej komunikacji nie posiadały. Jej zorganizowanie, władze samorządowe postawiły sobie pośród najważniejszych zadań w programie rozwoju miasta. Brakowało jednak fachowca, który by się zajął tym, jak powszechnie uważano, karkołomny przedsięwzięciem. Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

Odbiegamy od tematu tylko pozornie, bowiem Marek Muszyński mając wówczas za sobą zaledwie czteromiesięczny staż pracy podjął wyzwanie – powierzono mu funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta d.s zorganizowania komunikacji miejskiej w Siedlcach. Jako pełnomocnik zajmował się sprawami związanymi z komunikacją za wyjątkiem spraw związanych z zapleczem technicznym – bazą. Opracował koncepcję oraz wszystkie akty prawe dotyczące powstającej spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, negocjował z siedleckim PKS-em kwestie przejęcia taboru i ludzi, opracował pierwszy rozkład jazdy, wzory biletów.

Traktując powierzone mu sprawy bardzo solidnie i odpowiedzialnie został współtwórcą miejskiej komunikacji w Siedlcach.
Pracując w Urzędzie równolegle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W 1994 roku pomyślnie zdanym egzaminem przed Komisją Sądu Apelacyjnego w Lublinie kończy dwuletnią pozaetatową aplikację sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Siedlcach.
Następnie w 1995 roku po odbyciu aplikacji radcowskiej powadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie został wpisany na listę radców prawnych.

W tym samym roku 27 kwietnia uchwała Rady Miasta został powołany na stanowisko Sekretarza Miasta. W realizacji powierzonych mu zadań ujawniają się jego podstawowe cechy: sumienność, dokładność, profesjonalizm. W działaniach skrupulatny, kieruje się chłodną kalkulacją i pragmatyzmem. Nowatorsko podchodzi do spraw wyposażenia stanowisk pracy, co istotnie wpływa na sprawność i jakość obsługi mieszkańców. Poprzez powadzenie wielu remontów zmienia wnętrze Urzędu Miasta.
Robi to nie tylko dla urzędników, ale przede wszystkim dla siedlczan przychodzących załatwić swoje sprawy. Wdrożył profesjonalny system informatyczny pozwalający na efektywne zarządzanie Miastem. Jedynym z najbardziej wymiernych efektów tego przedsięwzięcia jest możliwość wyegzekwowania zaległych podatków, a tym samym pozyskania dodatkowych dochodów Miasta, pozwalających na realizacji dodatkowych zadań.
Niejednokrotnie realizuje zadania nie mieszczące się w zakresie wykonywanych obowiązków. Niech przykładem będą następujące działania.

Dostrzegając trudności komunikacyjne w centrum miasta podejmuje się rozwiązania problemu z parkowaniem wciąż przybywającej ilości samochodów.
Dzięki swojemu uporowi i zdolnościom negocjatorskim doprowadził do podpisania umowy o współfinansowaniu komputerowej mapy uzbrojenia technicznego miasta. Posiadanie takiej mapy pozawala na uzyskanie w każdej chwili i każdym punkcie miasta aktualnych danych i wszystkich istniejących instalacjach i ich parametrach. Brzmi to zawile, ale daje możliwość szybkiego uzyskania pełnych informacji niezbędnych do projektowania i podejmowania decyzji o inwestowaniu. W 1998 roku został laureatem Aleksandrii – nagrody Prezydenta Miasta Siedlce.

Wraz z objęciem prezydentury przez Wojciecha Kudelskiego, Marek Muszyński pozostał w Urzędzie Miasta Siedlce na stanowisku radcy prawnego.


W grudniu 2012 roku w wyniku nieszczęśliwego wypadku dotychczasowe życie i kariera Marka Muszyńskiego uległy dramatycznej zmianie. Jego stan zdrowia nie pozwalał na powrót do samodzielności, a plany i rozpoczęte projekty pozostały do dziś niezrealizowane.
Z niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że nie porozmawiamy z Markiem, nie spotkamy się w Urzędzie i nie zaplanujemy kolejnej wizyty przyjaciół z Dasing. Gdzieś w głębi serca mieliśmy jednak nadzieję, że stanie się cud, że postęp medycyny zwróci nam tak oddanego pracownika i kolegę. Każdego roku ponawialiśmy akcję i zachęcaliśmy pracowników Urzędu Miasta do oddania 1% na leczenie i rehabilitację Marka Muszyńskiego.

Dziś po niespełna 7 latach od wypadku, po wielu latach współpracy w Urzędzie Miasta, mając w pamięci jego promienne oblicze, żarty, a nawet słysząc jego głos przyjmujemy z żalem wiadomość, że odszedł od nas.

Pozostawił żonę Ewę, która przez lata opiekowała się mężem w sposób nadzwyczajnie troskliwy. Razem z dwoma synami zapewniła Markowi godną i doskonałą opiekę. Najbliższym, pozostałej rodzinie i znajomym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Żegnaj Marku!
 

« Powrót