Aktualności

01-07-2019

Wyłożenie projektu

Wyłożenie projektu

Prezydent Miasta Siedlce informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.

Z projektem planu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie można
się zapoznać od dnia 01 lipca 2019 r. do 02 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości Nr 2,w pokoju nr 109, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości Nr 2, sala nr 53 o godz. 16.00.

W dniu 09 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu w pokoju nr 109, w godzinach od 12.00 do 16.00, dyżur autorski będzie pełnił główny projektant planu.

« Powrót