Aktualności

30-04-2019

„Ośmiu Wspaniałych”

 „Ośmiu Wspaniałych”

Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zainicjowany został dwadzieścia sześć lat temu w Warszawie i obejmował pierwotnie swym zasięgiem Miasto Stołeczne. W kolejnym roku do konkursu przystąpiło już 30 miast z różnych stron Polski a wśród nich Nasze Miasto. Obecnie organizatorami Konkursu jest blisko 40 miast i powiatów.

Konkurs organizowany jest na dwóch szczeblach: samorządowym oraz centralnym – który ma charakter ogólnopolski. Na każdym z nich, zgodnie z nazwą konkursu, Komisje konkursowe mogą przyznać 8 tytułów laureata oraz wyróżnienia w konkursie. W historii Konkursu Miasto Siedlca ma już łącznie 150 laureatów, w tym 4 szczebla centralnego.

Celem Konkursu jest upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu, promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnienie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Rosnąca na początku XXI wieku liczba czynów przestępczych dokonywanych przez młodzież, nasilająca się ich brutalność oraz obniżanie się wieku młodocianych przestępców, dowiodły pilnej potrzeby podjęcia działań wychowawczych, kreujących pozytywne, a jednocześnie atrakcyjne dla młodzieży wzory zachowań, postaw i działań.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” promuje ludzi młodych mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej – wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą.
Zgodnie z Regulaminem XXV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, na wniosek członka Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu, Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik Zarządzeniem powołał Komisję mającą za zadanie wyłonienie laureatów i przyznanie wyróżnień.

W skład Komisji zostali powołani:

1. Teresa Sikorska – Przewodnicząca Komisji – radna Rady Miasta Siedlce
2. Ksiądz Paweł Wojdat – Moderator Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Miłosierdzia Caritas Diecezji Siedleckiej
3. Pani Barbara Radman – starszy wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie
4. Pan Kacper Pawluk – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce
5. Pan Jacek Janusiewicz – referent w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Siedlce

W okresie od października 2018 r. do lutego 2019 r. we współpracy ze szkołami trwała promocja idei Konkursu. Do współpracy zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich publicznych i niepublicznych szkół na terenie Miasta Siedlce oraz dyrektorzy instytucji, fundacji i stowarzyszeń mający w swej statutowej działalności cel jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

W dniu 10 marca 2019 r. zakończono przyjmowanie wniosków z kandydaturami osób zgłaszanych do Konkursu. Na ręce Komisji wpłynęło 12 wniosków zgłoszonych przez 8 szkół funkcjonujących na terenie naszego miasta tj.:

1. Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.
2. Szkołę Podstawową nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach.
3. Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.
4. Szkołę Podstawową nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach.
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.
8. I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny w Siedlcach.

Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową Komisja pozytywnie oceniła pod względem formalnym wszystkie przedłożone wnioski wraz rekomendacjami zapraszając Kandydatów na indywidualne rozmowy mające na celu osobiste zaprezentowanie swego dorobku.

Posiedzenie Komisji połączone z przesłuchaniami kandydatów odbyło się 14 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce.

Komisja podjęła decyzję o przyznaniu tytułu Laureata XXV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Miasta Siedlce następującym osobom:

Magdalenie Chmielewskiej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.

Mai Michalak - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.

Aleksandrze Mielańczuk - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach.

Sandrze Skup - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
Natalii Tańskiej - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach.
Zuzannie Wsół - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
Joannie Wyrzykowskiej - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach.
Oliwii Urban - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach.

oraz o przyznaniu 4 wyróżnień następującym osobom:

Paulinie Aftyce - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny w Siedlcach.
Aleksandrze Górskiej – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.

Sandrze Michalak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.

Oliwii Szustkowskiej - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny w Siedlcach.

W finale ogólnopolskim Konkursu, który w tym roku odbędzie się w Białogardzie w
dniach 7-9 czerwca 2019 roku, Miasto Siedlce reprezentować będzie:

Sandra Skup – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Prezydent Miasta Siedlce oraz Przewodniczący Rady Miasta Siedlce
wręczyli listy gratulacyjne i nagrody Laureatom XXV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Miasta Siedlce. Listy gratulacyjne powędrowały również do rodziców i dyrektorów szkół.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, ich rodzicom i nauczycielom. Wasza praca nie pozostaje niezauważona, jest niezwykle cenna w dzisiejszym świecie. Ona nie tylko rozwija ale daje wspaniałe efekty, a te z kolei motywują do dalszego działania.
Gratulujemy i dziękujemy!

Dzisiejszą uroczystość uświetnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach w składzie: Beata Wielogórska - śpiew, Łukasz Jóźwiak - fortepian. 
 

Załączniki:

« Powrót