Aktualności

10-04-2019

Wyłożenie projektu planu "Wintera"

Wyłożenie projektu planu "Wintera"

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach – część A.

Prezydent Miasta Siedlce informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach – część A. Obszar objęty projektem planu składa się z trzech obszarów:
1 - w rejonie ul. Warszawskiej i Okrężnej,
3 - w rejonie ul. Wintera,
4 – w rejonie ul. Dzieci Zamojszczyzny.
Z projektem planu można zapoznawać się od 12 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce (Skwer Niepodległości 2), w pokoju nr 109 w godzinach od 8.00 do 15.00. Uwagi do rozstrzygnięć projektu planu można składać do 04 czerwca 2019 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 07 maja 2019 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce (Skwer Niepodległości 2) w sali nr 53 o godz. 16.00, dyżur autorski będzie pełniony od godz. 12.00 do 16.00 w pokoju nr 109.
 


« Powrót